Geen extra stijging wettelijk minimumloon

Geen extra stijging wettelijk minimumloon

De geplande extra stijging van het wettelijk minimumloon met 1,2% gaat niet door. De BBB (BoerBurgerBeweging) steunt het voorstel niet waardoor er in de Eerste Kamer geen meerderheid voor is. Dat bevestigt fractievoorzitter Ilona Lagas. 

De BBB vindt dat het minimumloon al fors verhoogd is, bovendien betekent het een verhoging van de werkgeverslasten. De extra verhoging van het minimumloon kost niet alleen bedrijven en andere werkgevers meer geld, ook de overheid is duurder uit omdat de uitkeringen en de AOW meestijgen. Van de 857 miljoen euro per jaar zou 517 miljoen naar de verhoging van de AOW gaan. Daarmee komt het geld dan niet terecht bij de mensen voor wie de verhoging van het minimumloon was bedoeld. 

Het wettelijk minimumloon is op 1 januari al verhoogd met 3,75%. De Tweede Kamer wilde zo de bestaanszekerheid voor mensen met lage en middeninkomens vergroten, en dus minder armoede in Nederland. Het wettelijk minimumloon wordt overigens nog wel geïndexeerd; elk half jaar stijgt het minimumloon mee met de cao-lonen. Het gaat om een verhoging van zo’n 3,1%. 

Meer weten over de verhoging van het wettelijk minimumloon van 1 januari? Lees onze blog. 

false