Wat is het verschil tussen A, B en C contract?

Fase-A-Fase-B-Fase-C-contracten-JEX

Het fasensysteem is een systeem om uitzendkrachten betere arbeidsvoorwaarden te bieden naarmate deze langer voor een uitzendbureau werken. Hoe langer een uitzendkracht ergens werkt, des te beter de arbeidsvoorwaarden zijn die deze krijgt. Het fasensysteem bestaat uit drie verschillende fases, die hieronder uitgebreid toegelicht worden.

Fase A contract

Wanneer een uitzendkracht begint bij een uitzendbureau, start deze met een fase A contract. Fase A (ABU) staat gelijk aan fase 1/2 (NBBU). De uitzendkracht houdt het fase A contract gedurende 52 werkweken. Er wordt gesproken van een werkweek wanneer de uitzendkracht minimaal 1 uur heeft gewerkt in die week. Wanneer de uitzendkracht eenmaal 52 weken minimaal 1 uur heeft gewerkt, gaat deze door naar fase B. Dit geldt alleen wanneer de uitzendkracht geen onderbreking heeft van zes maanden of langer.

Maar wat houdt een fase A contract precies in en wat voor regels gelden er? Ten eerste is er een overeenkomst op basis van een uitzendbeding. Hierdoor is het voor de uitzendkracht en voor de inlener mogelijk om de uitzending te beëindigen wanneer één van de twee dit wilt. Na 26 werkweken geldt er wel een opzegtermijn vanuit het uitzendbureau en vanuit de uitzendkracht. Voor het uitzendbureau is dit tien kalenderdagen en voor de uitzendkracht één. Ook hebben uitzendkrachten van 21 jaar en ouder na acht weken recht op pensioen vanuit de basisregeling.

Fase B contract

Wanneer een uitzendkracht fase A heeft doorlopen, gaat deze naar fase B. Deze fase staat gelijk aan fase 3. In deze fase krijgt een uitzendkracht betere voorwaarden. Dit komt onder andere terug in de vorm van het contract, aangezien dit een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is. Deze fase duurt maximaal drie jaar. Binnen deze drie jaar mogen er maximaal zes overeenkomsten voor bepaalde tijd gegeven worden. Na deze zes overeenkomsten gaat een uitzendkracht door naar de volgende fase, fase C.

In fase B zijn er een aantal belangrijke verschillen ten opzichte van fase A. Zo is het pensioen van uitzendkrachten uitgebreider, aangezien deze in fase B deelnemen aan de plusregeling. Ook is de uitzendkracht beter verzekerd bij ziekte, omdat dit in het eerste jaar 90% en in het tweede jaar 80% wordt doorbetaald. Is er als uitzendkracht even geen werk voor je tijdens jouw fase B contract? Dan word je gedurende je contract volledig doorbetaald aan de hand van het aantal afgesproken uren.

Fase C contract

Wanneer een uitzendkracht dus zes contracten of maximaal drie jaar heeft gehad in fase B, zal deze automatisch doorstromen naar fase C. Fase C is gelijk aan fase 4. In fase C krijgt de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, oftewel: een vast contract. Wanneer dit het geval is, kan de arbeidsovereenkomst niet zomaar opgezegd worden.

Qua pensioen en doorbetaling van loon is er geen verschil met uitzendkrachten in fase B. Hierdoor bouwen uitzendkrachten die zich in fase C bevinden ook pensioen op via de plusregeling en worden ze doorbetaald als er een opdracht wegvalt. Verder verdient een uitzendkracht in fase C op zijn minst 90% van het laatst verdiende loon en is dit nooit meer dan 85% van het hoogste genoten loon.

De conclusie

Uit bovenstaand artikel kunnen we de conclusie trekken dat het als uitzendkracht loont om voor langere termijn aangesloten te blijven bij een uitzendbureau. Hoe langer je onderdeel uitmaakt van een uitzendbureau, des te beter de voorwaarden voor jou worden. Dit kan voor uitzendorganisaties ook weer positief uitpakken, omdat het voor uitzendkrachten dus voordelig is om lang bij hetzelfde uitzendbureau werkzaam te zijn.

Werk je ook met uitzendkrachten en wil je deze nog gemakkelijker plaatsen en beheren? Bekijk dan onze software voor uitzendbureaus. Met onze handige uitzendsoftware kom je als uitzendbureau direct in contact met de grootste database aan opdrachtgevers. Zo plaats je jouw uitzendkrachten nog gemakkelijker en sneller, met behulp van het meest complete softwarepakket voor uitzendbureaus.

 

 

true