Pensioen van een uitzendkracht

12 Website_Jexpertise_Pensioen van uitzendkrachten_Artikkel Header

Wanneer je begint met het plaatsen van uitzendkrachten, komen er veel zaken bij kijken. Krijgen de uitzendkrachten wel de juiste premies en hoe zit het bijvoorbeeld met de pensioenen van uitzendkrachten? Wist je bijvoorbeeld al dat uitzendkrachten tegenwoordig direct beginnen met het opbouwen van pensioen? In onderstaand artikel lees je alles over de pensioenen van uitzendkrachten.

Wat is een pensioen?

Hoewel pensioen geen verplichte arbeidsvoorwaarde is, bouwen veel werknemers in Nederland gelukkig pensioen op. Het is toch een fijne gedachte dat wanneer jij de pensioenleeftijd bereikt, je kan genieten van je welverdiende pensioen zonder dat je zorgen hebt over geld. Want zo werkt een pensioen natuurlijk, per gewerkte maand wordt er een bepaald bedrag apart gezet wat je uiteindelijk op kan nemen wanneer je de pensioenleeftijd bereikt.

Zo werkt de pensioenregeling van uitzendkrachten

Bovenstaand klinkt misschien heel simpel maar in de praktijk is het vaak iets lastiger. Waar het voor werknemers die in dienst zijn nog redelijk vanzelfsprekend is hoe er pensioen wordt opgebouwd, is dit voor uitzendkrachten nog iets lastiger.

Een uitzendkracht begint direct met het opbouwen van pensioen. Voorheen moest een uitzendkracht acht weken wachten maar deze wachttermijn is afgeschaft. Ook beginnen uitzendkrachten vanaf 1 januari 2024 al op 18 jarige leeftijd met het opbouwen van pensioen waar dit voorheen 21 jaar was. 

De uitzendkracht begint in de basisregeling waarbij de volledige premie voor rekening van het uitzendbureau is. Na maximaal 52 kalenderweken gaat deze de plusregeling in. In deze fase bouwt de uitzendkracht meer pensioen op maar levert deze ook zelf een bijdrage van maximaal 4% over het brutoloon. Zoals je kan lezen, zitten er dus genoeg haken en ogen aan de pensioenopbouw voor uitzendkrachten.

Pensioenfonds StiPP

Wanneer een uitzendkracht begint met het opbouwen van pensioen, wordt deze aangemeld bij de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Deze stichting regelt de pensioenen voor uitzendkrachten en gedetacheerden. Grote kans dus dat wanneer je met uitzendkrachten werkt, je bekend bent met deze stichting. Zeker aangezien werkgevers in de uitzendbranche verplicht zijn om hun uitzendkrachten en gedetacheerden bij hen aan te melden voor de pensioenregeling.

Cao van uitzendkrachten

Uitzendkrachten hebben twee verschillende cao’s waar ze onder kunnen vallen. Dit zijn de ABU en de NBBU. In de praktijk zijn deze zo goed als hetzelfde maar voor uitzendkrachten is het wel handig om te weten welke cao van toepassing is. In de cao zijn afspraken gemaakt over onder andere de beloning die uitzendkrachten krijgen voor hun werk. Deze moeten gelijk zijn aan de beloning die medewerkers in dienst krijgen.

Wil je als uitzendbureau zeker weten dat je aan alle wet- en regelgeving voldoet en je geen zorgen meer maken over administratieve- en financiële processen? Kies er dan voor om je backoffice uit te besteden aan JEX Backoffice tegen een lage factor.

false