Cao voor uitzendkrachten

cao-uitzendkrachten-2024

Een cao, oftewel een collectieve arbeidsovereenkomst, legt afspraken tussen werkgevers en werknemers vast. Wel zo fijn omdat je dan precies weet waar je aan toe bent. Een cao wordt afgesproken binnen een organisatie of een branche.  

Goed om te weten: De afspraken in de cao zijn meestal gunstiger dan wettelijk verplicht. Dat is mooi voor werknemers omdat ze vaak meer betaald krijgen, maar ook als werkgever heb je er veel aan. Via een cao zijn je arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de wet.

Wat staat er in de cao voor uitzendkrachten?

De afspraken in een cao gaan meestal over het loon, toeslagen, overwerk, werktijden, pensioen, proeftijd en opzegtermijn. Is er geen cao? Dan gelden de algemene regels van de arbeidswetgeving. Wel wat gepuzzel want deze staan onder verschillende hoofdstukken in het Burgerlijk Wetboek. Denk daarbij aan de Wet minimumloon, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet arbeid en zorg. Het is slim om afspraken vast te leggen in een individuele arbeidsovereenkomst, maar het is niet verplicht.

Welke cao’s zijn er voor uitzendkrachten? 

Uitzendkrachten vallen vaak onder een van twee cao’s. Afhankelijk of- en waar een uitzendbureau bij aangesloten is. Dat kan zijn bij werkgeversorganisatie ABU of NBBU. Voor uitzendkrachten maakt dit overigens niets uit. De cao’s zijn nagenoeg gelijk. Het enige verschil is dat er bij de NBBU met 1, 2, 3 en 4 contracten wordt gewerkt en bij de ABU met A, B en C contracten. Deze zijn inhoudelijk ook nagenoeg gelijk. 

Wat wijzigt er in de cao voor uitzendkrachten in 2024?  

In januari is er behoorlijk wat veranderd. Vooral de positie van de uitzendkracht is flink verstevigd. De belangrijkste wijzigingen op een rij: 

  • Relevante werkervaring telt bij het vaststellen van het loon van een uitzendkracht; 

  • De beloning die een uitzendkracht krijgt is dezelfde als die van een vaste medewerker (de inlenersbeloning); 

  • Periodieke verhogingen van opdrachtgevers gelden ook voor een uitzendkracht; 

  • De eindejaarsuitkering voor vaste medewerkers moet ook aan een uitzendkracht worden betaald. 

  • Bij het beëindigen of niet verlengen van een dienstverband heeft de uitzendkracht recht op een transitievergoeding. 

  • Bij arbeidsongeschiktheid wordt de uitzendovereenkomst niet meer automatisch beëindigd. 

  • De wachttijd voor pensioen is komen te vervallen. Dat betekent dat een uitzendkracht direct vanaf de eerste werkdag pensioen opbouwt. 

  • De toetredingsleeftijd voor pensioen is verlaagd. Een uitzendkracht bouwt nu al vanaf 18 jaar pensioen op. 

Blijf op de hoogte van nieuwe wijzigingen via JEX 

JEX is als kennispartner altijd op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving binnen de uitzendbranche. Ben je benieuwd wat er verandert en vooral wat dat betekent voor jou? Bezoek dan een van onze kennisevents.    

Liever helemaal geen zorgen over het uitzenden van personeel? Besteed je backoffice dan uit bij JEX Backoffice. Je krijgt dan niet alleen de beste backoffice voor een lage prijs, maar ook een kennispartner die je helpt met wat jij nodig hebt. JEX is NEN 4400-1 gecertificeerd, opgenomen in het SNA-register en lid van de NBBU. 

false