NEN certificering voor een uitzendbureau

NEN-certificering-uitzendbureau

De NEN certificering is een belangrijke certificering voor uitzendbureaus. Maar wat houdt deze precies in en hoe behaal je deze als uitzendbureau? Je leest alles over de NEN certificering hier.

Wat is een NEN certificering?

Een NEN certificering laat zien dat jij als organisatie in de uitzendbranche geschikt bent voor het ter beschikking stellen van personeel. Verplichtingen die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld de loonheffingen correct afdragen, het goed administreren van werknemersdossiers en de lonen correct volgens de wet uitbetaald. Met een NEN certificering laat jij als uitzendbureau dus zijn dat je een betrouwbare partij bent.

Welke NEN certificeringen zijn er voor uitzendbureaus?

Er zijn twee verschillende soorten NEN certificeringen voor uitzendbureaus. Dit zijn de NEN 4400-1 en de NEN 4400-2 certificeringen. De NEN 4400-1 is voor Nederlandse bedrijven en de NEN 4400-2 is voor buitenlandse bedrijven die actief zijn in Nederland.

Het nut van een NEN 4400 certificering voor uitzendbureaus

Met een NEN 4400 certificering toont een uitzendbureau dus aan dat het een betrouwbare partner is. Zo is de opdrachtgever verzekerd van een uitzendbureau die zijn arbeidsrechtelijke verplichtingen nakomt. Ook laat je als uitzendbureau zien dat het personeel wat jij plaatst, wordt uitgezonden volgens de laatste wet- en regelgeving. Ook is een NEN 4400 certificering verplicht voor uitzendorganisaties die een VCU-certificaat willen halen. Wanneer je als uitzendbureau een NEN 4400 certificering haalt toon je aan dat je:

  • De loonheffingen en omzetbelasting correct worden afgedragen.

  • Jouw uitzendkrachten mogen werken in Nederland.

  • De identiteit van jouw uitzendkracht is gecontroleerd en geverifieerd.

  • Jij de loon- en personeelsadministratie op orde hebt.

  • Je je houdt een het arbeidsrecht en zorgt voor goede werkomstandigheden voor jouw uitzendkrachten.

JEX is NEN 4400-1 gecertificeerd

Vanwege de inleners- en ketenaansprakelijkheid is het voor opdrachtgevers verstandig om te kiezen voor een uitzendbureau dat gecertificeerd is volgens de nationale NEN 4400 norm. JEX is een betrouwbare partner voor personeelsoplossingen. Om dat te waarborgen zijn wij NEN 4400-1 gecertificeerd en beschikken we over het SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid). Met zelfontwikkelde software en aanvullende services bieden wij oplossingen voor de uitzendbranche. Allemaal gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving.

Via onze uitzendsoftware werken opdrachtgevers uitsluitend met NEN 4400-1 gecertificeerde uitzendbureaus. En met JEX Backoffice liften uitzendbureaus die hun backoffice uitbesteden aan ons mee op onze certificeringen en keurmerken. We hechten waarde aan goed werkgeverschap, een veilige werkomgeving en betrouwbaarheid.

false