NEN certificering voor een uitzendbureau

NEN-certificering-JEX

Wat houdt de NEN certificering voor uitzendbureaus in? Ontdek hier alles over deze verplichte norm en hoe jij hierop in kan spelen met behulp van onze software en aanvullende diensten.

Wat is een NEN certificering?

NEN staat voor de Nederlandse Norm. De NEN zorgt ervoor dat partijen en belanghebbende samen tot afspraken komen die vastgelegd worden in normen en richtlijnen. Deze normen verwijzen naar afspraken die gemaakt worden tussen bepaalde marktpartijen. Bijvoorbeeld over de veiligheid of kwaliteit van een dienstverlening of aangeboden producten.

Welke NEN certificeringen zijn er voor uitzendbureaus?

Onder de Nederlandse Norm valt ook de NEN 4400. Hierin worden eisen beschreven waaraan uitzendorganisaties en onder(aannemers) moeten voldoen. Hierbij gaat het met name om de juiste aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies. Daarnaast wordt er gecontroleerd of werknemers wel gerechtigd zijn om arbeid te verrichten door het uitvoeren van identiteitscontroles. Ook mag de loonbetaling niet in strijd zijn met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

In de NEN 4400-1 staan deze beschreven voor Nederlandse uitzendbureaus. De NEN 4400-2 is bedoeld voor uitzendbureaus die vanuit het buitenland op de Nederlandse arbeidsmarkt opereren.

Het nut van een NEN 4400 certificering voor uitzendbureaus

Met een NEN 4400 certificering toont een uitzendbureau aan dat het een betrouwbare partner is, waardoor de risico's voor opdrachtgevers aanzienlijk kleiner zijn. Op deze manier is een opdrachtgever ervan verzekerd dat het uitzendbureau zijn arbeidsrechtelijke verplichtingen nakomt. De certificering laat zien dat het inhuren van personeel altijd verloopt volgens de laatste wet- en regelgeving. Hierdoor verzekert het uitzendbureau een compliant werkwijze en worden onverwachte kosten zoals boetes en naheffingen beperkt.

Daarnaast is de certificering verplicht voor uitzendorganisaties die het VCU certificaat willen behalen. Hiermee toont een inlener aan dat de uitzendkrachten veilig en gezond werken volgens de opgestelde richtlijnen van de VCU. 

JEX is NEN 4400-1 gecertificeerd

Vanwege de inleners- en ketenaansprakelijkheid is het voor opdrachtgevers verstandig om te kiezen voor een uitzendbureau dat gecertificeerd is volgens de nationale NEN 4400 norm. JEX is een betrouwbare partner voor personeelsoplossingen. Om dat te waarborgen zijn wij NEN 4400-1 gecertificeerd en beschikken we over het SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid). Met zelfontwikkelde software en aanvullende services bieden wij oplossingen voor de uitzendbranche. Allemaal gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving.

Via onze JEX Works software werken opdrachtgevers uitsluitend met NEN 4400-1 gecertificeerde uitzendbureaus. En met JEX Backoffice liften uitzendbureaus die hun backoffice uitbesteden aan ons mee op onze certificeringen en keurmerken. We hechten waarde aan goed werkgeverschap, een veilige werkomgeving en betrouwbaarheid.