VCU-certificaat

VCU-certificaat

Een VCU-certificaat is een certificering voor uitzendbureaus die personeel uitzenden die risicovolle werkzaamheden uitvoeren. Wanneer je als uitzendbureau een VCU-certificaat hebt behaald, ben je in staat uitzendkrachten die risicovol werk uitvoeren veilig en gezond aan de slag te laten gaan. Met het certificaat toon je namelijk aan dat je op de hoogte bent van de eisen die er worden gesteld op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Het belang van een VCU-certificaat

Iedere organisatie is zo goed als het personeel wat ze hebben en dit geldt uiteraard ook voor organisaties die personeel uitzenden. Om die reden is het als uitzendbureau belangrijk om goed voor je uitzendkrachten te zorgen. Al helemaal als zij risicovol werk uitvoeren. Daarom is het belang van een VCU-certificaat groot. Er zijn ook genoeg andere redenen waarom een VCU-certificaat belangrijk is, namelijk:

  • Het beheren van risico’s in sectoren met verhoogde risico’s. Met een VCU-certificaat toon je aan risico’s in kaart te kunnen brengen en deze te verminderen voor de uitzendkracht.
  • Wanneer je een VCU-certificaat hebt, laat je zien dat je op de hoogte bent van alle regels rondom de gezondheid van uitzendkrachten. Ook straal je betrouwbaarheid uit richting potentiële nieuwe klanten die op zoek zijn naar flexibel personeel. Zeker als deze potentiële klanten werkzaam zijn in een branche met een verhoogd risico, kan je aantonen een betrouwbare en veilige partij te zijn om mee samen te werken.
  • Het certificaat biedt de garantie dat het uitzendbureau aandacht besteedt en maatregelen treft rondom de veiligheid van uitzendkracht.

Betekenis VCU-certificaat en de geldigheid

VCU staat voor de Veiligheid-Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Na drie jaar moet de certificering weer opnieuw worden aangevraagd. De instelling die de certificering uitgeeft komt ieder jaar langs voor een audit. Wil je kijken hoelang jouw certificaat nog geldig is? Kijk dan in deze database. Daar zie je precies tot wanneer jouw certificering loopt.

De kosten van een VCU-certificaat

De kosten van een VCU-certificaat zijn afhankelijk van verschillende onderdelen en kunnen daarom variëren. De bedrijfsgrootte, huidige processen rondom veiligheid en hoeveel ondersteuning een uitzendbureau nodig heeft zijn hier allemaal op van invloed. Wel zijn er een aantal standaard componenten die vaak binnen de kosten vallen. Dit zijn de volgende:

  • De kosten die medewerkers nodig hebben om op de hoogte te zijn over veiligheidsprocedures en maatregelen die ze kunnen nemen.
  • Wanneer je ervoor kiest om je te laten begeleiden tijdens het aanvraagtraject, komen er ook kosten bij voor consultancy en begeleiding.
  • Als er processen aan het licht komen die uiteindelijk aangepast moeten worden, kunnen hier ook kosten aan vast zitten. Denk bijvoorbeeld aan kosten die gemaakt worden voor het aanschaffen van apparatuur of het laten opstellen van documentatie rondom het veiligheidsbeleid.
  • Heb je alle processen op orde? Dan moet dat natuurlijk nog beoordeeld worden door een onafhankelijke instantie die alle maatregelen beoordeelt. Hier zijn ook nog kosten aan verbonden.

Is een VCU-certificaat verplicht voor uitzendbureaus?

Een VCU-certificaat is geen verplichte certificering voor uitzendbureaus. Toch is het wel belangrijk om deze te hebben wanneer je uitzendkrachten in branches met een verhoogd risico plaatst. Wanneer je ervoor kiest om je backoffice uit te besteden bij JEX Backoffice, profiteer je automatisch mee van de VCU-certificering van JEX. Zo hoef je deze zelf niet te behalen, maar ben je toch een VCU-gecertificeerd uitzendbureau.

false