Wet arbeid vreemdelingen

wet-arbeid-vreemdelingen

In de Wet arbeid vreemdelingen staan regels opgesteld over de mogelijkheden om mensen die niet uit Nederland komen te laten werken. Deze wet is van toepassing op iedereen die iemand van buiten Nederland te werk stelt. Dit kan dus zowel de werkgever als de opdrachtgever zijn. Daarom kan de Wet arbeid vreemdelingen voor uitzendbureaus van groot belang zijn. 

Wat is de wet arbeid vreemdelingen 

In deze wet staan dus de reglementen rondom werknemers van buiten Nederland die in Nederland aan het werk gaan. Sommige landen zijn uitgezonderd van deze wet. Dit zijn alle EU-landen, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland. Voor alle andere nationaliteiten geldt dat deze een vergunning nodig hebben om te mogen werken in Nederland. Deze vergunning is aan te vragen bij het UWV. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden.   

  • De werknemer moet een geldige verblijfsvergunning hebben.  

  • De werkgever houdt zich aan alle arbeidsvoorwaarden die gesteld worden. Dit houdt in zorgen voor een veilige werkomgeving, op zijn minst het minimumloon betalen en het loon storten op een geldige bankrekening van de werknemer.  

  • Ook mag de werkgever de afgelopen vijf jaar de arbeidswetgeving niet hebben overtreden.  

  • Als laatst moet de werkgever een goede, schone en veilige plek regelen voor de werknemer om te wonen. Dit kan doormiddel van een verklaring vanuit de gemeente waar de woning staat worden aangetoond.   

Boetes rondom de Wet arbeid vreemdelingen 

Om ervoor te zorgen dat de wet wordt gehandhaafd, worden er boetes uitgedeeld wanneer de wet wordt overtreden. Wanneer een werkgever of opdrachtgever de wet toch overtreedt, betaalt deze €8000,- per illegale arbeidskracht. Dit bedrag kan verhoogd worden wanneer binnen vijf jaar dezelfde overtreding wordt gemaakt. Dit kan met 50, 100 of zelfs 200 procent zijn. Ook wordt er online ook een overzicht gepubliceerd van partijen die de wet hebben overtreden. Die vind je op deze website.  

Zorg voor complete uitzendsoftware via JEX 

Als uitzendbureau werk je vaak met veel verschillende systemen die niet met elkaar communiceren. Erg onhandig aangezien je inefficiënt werkt. Wanneer je ervoor kiest om te werken met de uitzendsoftware van JEX, zorg jij als uitzendbureau dat je één systeem hebt waarmee je direct beschikt over alle uitzendsoftware die jij nodig hebt. Je beschikt direct over een ATS, CRM, planning tool, urentool, ESS en krijgt toegang tot onze matching omgeving. Zo vind je nog gemakkelijker nieuwe opdrachtgevers en plaats je uitzendkrachten ook gemakkelijk. En het mooiste? Alles binnen één systeem wat met elkaar communiceert: de one-stop-shop van JEX. Zo maak je jouw uitzendbureau zo efficiënt mogelijk. 

false