De verschillen tussen fase 1, 2, 3 en 4 contracten

Fase-1-2-3-4-nbbu

Het fasensysteem is bedoeld om een uitzendkracht betere voorwaarden te geven als deze langer in dienst is van het uitzendbureau. Er zijn twee verschillende systemen die gebruikt worden. Dit zijn het fasensysteem van de ABU en die van de NBBU. In deze blog kijken we naar het fasensysteem van de NBBU, deze is opgebouwd uit vier verschillende fasen. Hieronder worden die uitgelicht.

Fase 1 en 2 contract

Fase 1 en 2 contracten vanuit de NBBU zijn tegenwoordig zo goed als hetzelfde. Voorheen zat er een verschil in de lengte van deze contracten maar nu is het in beide gevallen 52 weken. Fase 1/2 is de fase waar alle uitzendkrachten in starten als ze in dienst bij een uitzendorganisatie komen. In deze fase gaat het om contracten met of zonder uitzendbeding. Als uitzendbureau is het goed om hierop te letten, aangezien dit niet meer standaard in het contract staat.

De uitzendkracht blijft 52 werkweken in fase 1/2. Er wordt gesproken van een werkweek als de uitzendkracht die week minimaal 1 uur heeft gewerkt. Wanneer de uitzendkracht er 52 werkweken op heeft zitten, zonder onderbreking van minimaal 6 maanden, gaat deze door naar fase 3.  

Fase 3 contract

Fase 3 van de NBBU is een contract voor een bepaalde tijd, dus een contract met een start- en einddatum. Belangrijk om te weten is dat deze fase maximaal drie jaar mag duren. In deze drie jaar mag een uitzendkracht maximaal zes contracten van het uitzendbureau krijgen. Zijn deze drie jaar voorbij of heeft de uitzendkracht zes contracten gekregen? Dan gaat deze door naar fase 4.

In fase 3 krijgt een uitzendkracht meer rechten en plichten dan in de fases ervoor. De grootste verschillen zijn dat er in fase 3 geen sprake is van een uitzendbeding en dat de uitzendkracht altijd pensioen ontvangt. Doordat er geen uitzendbeding is, geldt de wettelijke opzegtermijn. Verder wordt het loon altijd doorbetaald in het geval van feestdagen, het wegvallen van werk en bij ziekte. Bij ziekte is er wel altijd een wachtdag. Mocht een uitzendkracht langdurig ziek zijn ontvangt deze het eerste jaar 90% van het loon en in het tweede jaar 80%. Valt het werk weg? Dan heeft de uitzendkracht recht op 100% van het loon.

Fase 4 contract

De laatste fase van de NBBU is fase 4, in deze fase krijgt een uitzendkracht een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ook voor deze fase geldt dat de wettelijke opzegtermijn van kracht is. In deze fase kan een uitzendkracht niet ontslagen worden zonder geldige reden. Ook heeft die in fase 4 recht op doorbetaling tijdens feestdagen, het wegvallen van werk en bij ziekte. In het geval van ziekte zal er ook weer een wachtdag zijn.  Verder gelden bij langdurige ziekte en het wegvallen van werk dezelfde regels als in fase 3.

Het belang voor jouw uitzendbureau

Het is voor jouw uitzendbureau van groot belang om precies te weten in welke fase een uitzendkracht zich bevindt en welke rechten en plichten deze heeft. Er verandert namelijk veel qua contract wanneer een uitzendkracht een fase omhooggaat. Zorg daarom dat je administratie altijd op orde is of kies ervoor om je backoffice uit te besteden bij JEX . Wil je je uitzendkrachten makkelijker uitzenden? Wij bieden alles wat je nodig hebt met onze software voor uitzendburaus.

false