Verplichte certificeringen uitzendbureau 2025

Verplichte-certificeringen-uitzendbranche

Vanaf 1 januari 2025 zijn er een aantal verplichte certificeringen voor uitzendbureaus, detacheringsbureaus en arbeidsbemiddelaars. Deze verplichting geldt voor bedrijven die personeel ter beschikking stellen en daardoor onder de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) vallen. Als je onder deze verplichting valt, is het belangrijk om je te verdiepen in de certificeringen die behaald moet worden. Zo voorkom je onnodige boetes en weet je zeker dat je aan de wet voldoet. 

Waarom de verplichte certificering? 

Momenteel is deze verplichting er namelijk niet en ondanks het feit dat deze nu niet verplicht is, lijkt het goed te gaan binnen de uitzendbranche. 

De verplichting is in het leven geroepen om de uitzendkrachten beter te beschermen tegen uitbuiting door bijvoorbeeld uitzendbureaus. Door deze bedrijven verplicht een certificering te laten behalen, kan de overheid beter controleren of bedrijven hun werk goed doen. Vanuit de arbeidsinspectie wordt er ook een speciaal team opgericht om deze certificering te controleren. 

Welke eisen worden er gesteld aan de certificering? 

Momenteel is er de NEN 4400-1 certificering waarmee bedrijven binnen de uitzendbranche kunnen aantonen aan bepaalde eisen te voldoen. In onze blog over de NEN 4400-1 certificering lees je precies aan welke regels je moet voldoen voor deze certificering. 

Echter is deze vrijwillig waardoor er nu aanscherpte regels komen rondom de nieuwe certificering. Dit zijn de volgende:

  • Er moet een waarborgsom van €100.000,- neergelegd worden. Wanneer je een startende ondernemer bent is dit €50.000,-. Deze waarborgsom is er om eventueel bedragen op in te houden wanneer een uitzendbureau belastingen of premies niet correct betaald. Na 4 jaar goed werkgeverschap kan deze bankgarantie komen te vervallen. Ben je al langer dan vier jaar actief als uitzendondernemer en kan je aantonen een goede werkgever te zijn? Dan kan deze verplichting komen te vervallen. 
  • De rechtspersoon moet een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Zo worden alle ondernemers binnen de branche vooraf gescreend om te kijken of deze geen crimineel verleden hebben. 
  • Uitzendkracht moeten evenveel betaald worden als personen die dezelfde functie uitoefenen in loondienst van de werkgever. Dit staat ook opgenomen in de inlenersbeloning en hier moet aan worden voldaan. 
  • Wanneer je werkt met arbeidsmigranten die je ook huisvest, moet je in het bezit zijn van een SNF-certificering. 
  • Tenslotte moet je ook correct de pensioenen van uitzendkrachten afdragen.

Wanneer worden de certificeringen verplicht?

De nieuwe certificering gaat op 1 januari 2025 in. Vanaf dat moment moet ieder bedrijf wat uitzendkrachten ter beschikking stelt gecertificeerd zijn. Als je op dat moment niet gecertificeerd bent maar toch personeel ter beschikking stelt, kunnen er sancties op komen te staan. 

Bedrijven die personeel uitzenden hebben tot 1 augustus 2024 om een certificering aan te vragen met overgangsrecht. Wanneer je als bedrijf voor deze datum een certificering aanvraagt, val je onder het overgangsrecht. Je aanvraag wordt dan in behandeling genomen waardoor je ook na 1 januari 2025 kan blijven uitzenden. Dit totdat de aanvraag inhoudelijk is behandeld. 

Lift mee op de certificeringen van  JEX Backoffice

Wanneer je ervoor kiest om je backoffice bij JEX Backoffice uit te besteden, profiteer je automatisch van al onze certificeringen. Zo heb je geen zorgen meer over de einddatum van je certificeringen en hoef je deze zelf niet te behalen. 

Ook profiteer je van onze lage all-in factor en zend je gemakkelijk personeel vanuit heel de EU uit door onze handige ET-regeling. Lees hier alles over het uitbesteden van je backoffice via JEX Backoffice. 

false