Wat is de ET-regeling?

ET-regeling

Nederland heeft hard buitenlandse werknemers nodig. Alleen zo kunnen we blijven groeien. Vandaar dat de overheid de ET-regeling heeft ingevoerd. Daarmee kunnen buitenlandse werknemers tijdelijk in Nederland werken. Maar hoe werkt de ET-regeling eigenlijk en wat heb je eraan? Lees het in deze blog.

Wat is de ET-regeling?

De ET-regeling is een fiscale regeling voor arbeidsmigranten uit EER-landen (Europese Economische Ruimte) die in Nederland werken. Hierdoor hoeven ze minder belasting te betalen. Het doel? Nederland aantrekkelijker maken als werkbestemming voor buitenlandse werknemers.

In de ABU- en NBBU-cao voor uitzendkrachten staan mogelijkheden om buitenlandse uitzendkrachten financieel tegemoet te komen. Zij kunnen een belastingvrije vergoeding of verstrekking voor extraterritoriale kosten (ET-kosten) krijgen. Hierbij wordt een deel van het brutoloon ingehouden en netto uitgeruild. Arbeidsmigranten houden zo een hoger salaris over en werkgevers betalen minder premies aan de overheid.

Wat zijn extraterritoriale kosten?

Extraterritoriale kosten zijn extra kosten voor levensonderhoud van arbeidsmigranten. Dit zijn kosten van het verblijf buiten het land van herkomst. Denk aan dubbele huisvesting, vervoerskosten van en naar het land van herkomst en taaltrainingen. De ET-regeling komt ze hierin tegemoet. De vergoeding hiervoor wordt jaarlijks door de overheid bepaald.

ET-regeling voorwaarden

De ET-regeling dekt niet alle kosten en er zijn strikte voorwaarden aan gebonden. Zo moeten uitzendbureaus aan administratieve verplichtingen voldoen om hier gebruik van te maken.

De belangrijkste voorwaarden:

  • De werknemer komt uit het buitenland en werkt nu in Nederland of de werknemer komt uit Nederland en werkt tijdelijk in het buitenland.
  • De werkgever zit in Nederland en voert er ook de loonadministratie.
  • De vergoedingen gelden alleen voor noodzakelijke kosten en zijn afhankelijk van de kosten die de werknemer maakt voor verblijf in Nederland of het buitenland.
  • De werkgever moet de vergoedingen opnemen in de loonadministratie en moet aantonen dat deze voldoen aan de voorwaarden.

Voordelen van de ET-regeling voor arbeidsmigranten

  • 30%-regeling: arbeidsmigranten krijgen 30% van het brutosalaris belastingvrij. Hierdoor is het nettoloon hoger.
  • Vergoeding van extraterritoriale kosten: de vergoeding voor huisvesting en reiskosten verlaagt de kosten van het verhuizen naar een ander land.

Voordelen van de ET-regeling voor werkgevers

  • Aantrekken arbeidsmigranten: werkgevers vinden makkelijker personeel omdat het financieel aantrekkelijker is voor arbeidsmigranten om in Nederland te werken.
  • Belastingvoordeel: doordat een deel van het brutoloon wordt ingehouden en netto wordt uitgekeerd, betalen werkgevers minder premies aan de overheid.

Profiteer van de ET-regeling van JEX

Ben je op zoek naar een ervaren backoffice partij om je backoffice bij uit te besteden? Zoek dan niet verder. JEX Backoffice regelt de volledige backoffice van je uitzendbureau. Krijg volledige dekking tegen het laagste tarief van de markt. Wij regelen alles tegen een all-in tarief van 1.70. Van de facturatie tot aan de verloning en van contractbeheer tot debiteurenrisico. En dankzij de ET-regeling van JEX zet je tijdelijke buitenlandse werknemers met belastingvoordeel aan het werk.

false