De Wet Ketenaansprakelijkheid

Wet-Ketenaansprakelijkheid-jex

De Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) is een belangrijke wet voor bedrijven die werk uitbesteden aan een derde partij. Juist daarom is het ook goed om op de hoogte te zijn van de inhoud van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Wil je voorkomen dat je aansprakelijk gesteld wordt tijdens het inlenen van personeel? Lees dan alles over de Wet Ketenaansprakelijkheid hieronder.

Wat is de Wet Ketenaansprakelijkheid?

De Wet Ketenaansprakelijkheid heeft als doel om schijnconstructies rondom het uitbesteden van werk tegen te gaan. Verder zorgt de wettelijke regeling ervoor dat loonheffingen en omzetbelastingen netjes en op tijd worden betaald.

Volgens de Wet Ketenaansprakelijkheid is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het correct afdragen van de loonheffingen en omzetbelastingen mocht de onderaannemer of uitlener zijn verplichtingen hierin niet nakomen. Dit is in het leven geroepen, omdat deze verplichtingen soms niet werden nagekomen. Door de introductie van deze wet is het voor de Belastingdienst mogelijk om deze bedragen te verhalen bij de opdrachtgever.

Belangrijk is dus dat alle belastingen en premies juist worden afgedragen om zo uiteindelijk oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

Ketenaansprakelijkheid voor inleners

De Wet Ketenaansprakelijkheid zorgt ervoor dat opdrachtgevers aansprakelijk gesteld kunnen worden op het moment dat loonheffingen of omzetbelastingen niet correct worden afgedragen.

Om te kijken wie er uiteindelijk verantwoordelijk is, kunnen de volgende stappen gevolgd worden:

 • Een opdrachtgever neemt uitzendkrachten in dienst vanuit een uitzendbureau.
 • Het uitzendbureau is degene die verantwoordelijkheid draagt voor het correct uitbetalen van het loon, loonheffingen en omzetbelasting.
 • Wanneer het uitzendbureau deze niet correct afdraagt, kan degene die de uitzendkrachten inhuurt verantwoordelijk worden gehouden.
 • Er zijn een aantal onderdelen verplicht voordat de Belastingdienst de opdrachtgever aansprakelijk kan stellen. Dit zijn:
  • Een schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en uitzendbureau.
  • Het uitzendbureau moet in de Europese Unie gevestigd zijn.
  • De opdrachtgever moet op de hoogte zijn van de niet betaalde loonheffingen of omzetbelasting door het uitzendbureau.
 • Als bovenstaande punten het geval zijn kan de opdrachtgever volledig aansprakelijk worden gesteld voor de niet-betaalde loonheffingen of omzetbelastingen.

Het is daarom als opdrachtgever belangrijk om altijd in zee te gaan met een betrouwbaar uitzendbureau. Zo heb je achteraf geen onverwachte kosten.

Uitzonderingen op de Wet Ketenaansprakelijkheid

Als opdrachtgever ben je niet altijd aansprakelijk wanneer het uitzendbureau de financiële verplichtingen niet nakomt. In de volgende situaties is dit niet het geval:

 • Wanneer het gaat om een particuliere transactie en er voor persoonlijke doeleinde personeel wordt ingehuurd. Bijvoorbeeld als er geklust wordt aan een woning.
 • In sommige sectoren gelden vrijstellingen. Voor bepaalde werkzaamheden in de zorg kunnen vrijstellingen gelden.
 • Als de uitlener failliet wordt verklaard, kan de inlener niet aansprakelijk worden gesteld voor uitgebleven betalingen.

G-rekening

Om het risico op niet betaalde belastingen te voorkomen, wordt vaak gebruik gemaakt van een G-rekening. Dit is een geblokkeerde rekening waarop bedragen worden gestort voor de loonheffing of omzetbelasting. De Belastingdienst kan de bedragen rondom deze betalingen afschrijven, zodat het risico op niet-betaalde premies of belastingen wordt verkleind.

Inhuren volgens wet- en regelgeving met JEX Works

Om de kans op aansprakelijkheid te verkleinen, is het aan te raden om met betrouwbare uitzendorganisaties samen te werken. Wanneer je personeel inhuurt via de uitzendsoftware van JEX, ben je verzekerd van een samenwerking met een betrouwbare partij. Binnen de marktplaats werk je uitsluitend met gecertificeerde uitzendbureaus. Daarnaast controleren we alle aangesloten uitzendbureaus op kredietwaardigheid, zodat jij als werkgever volledig compliant personeel inhuurt. Lees hier alles onze software voor uitzendbureaus en hoe het jou kan helpen bij het inhuren van personeel.

false