Wat is de Waadi?

31 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) header

Heb jij te maken met het uitlenen of inhuren van arbeidskrachten? Daar hebben we in Nederland verschillende wetten en regels voor. Een van de belangrijkste is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). In deze blog lees je alles wat je moet weten over deze arbeidswet.

Wat betekent Waadi?

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs beschermt werknemers tegen uitbuiting door onbetrouwbare uitzendbureaus. Hiermee worden de rechten en belangen van uitzendkrachten en gedetacheerde werknemers gewaarborgd. Hoe? Door regels op te stellen voor het inlenen en bemiddelen van arbeid. Zo geldt er een registratieplicht voor uitleners (uitzendorganisaties) en een informatieplicht voor inleners van arbeidskrachten (werkgevers).

Registratieplicht: registreren voor de Waadi

Uitleners van arbeidskrachten hebben te maken met een registratieplicht. Leen je arbeidskrachten uit tegen betaling? Dan vermeld je dit in het handelsregister van de KVK. Dit geldt voor alle uitzendbureaus die bedrijfsmatig en niet-bedrijfsmatig personeel ter beschikking stellen.

Wanneer is er sprake van het ter beschikking stellen van personeel?

  • De uitlener levert een arbeidskracht aan een andere onderneming (inlener);
  • De arbeidskracht werkt onder toezicht en leiding van de inlener;
  • De uitlener krijgt hiervoor een vergoeding.

Beide partijen krijgen een boete als er niet aan de registratieplicht wordt voldaan. Uitleners controleren de registratie van inleners in het handelsregister.

Informatieplicht

Bij een aanvraag voor een arbeidskracht is de inlener verplicht informatie over de arbeidsvoorwaarden aan de uitlener te geven. Dit heet de informatieplicht.

Belangrijkste bepalingen in de Waadi

  • De uitlener mag geen arbeidskrachten ter beschikking stellen aan een bedrijf waar gestaakt wordt (onderkruipersverbod).
  • Uitzendkrachten en gedetacheerde werknemers hebben recht op dezelfde beloning en arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de inlener (inlenersbeloning).
  • Uitzendkrachten en gedetacheerde werknemers krijgen dezelfde behandeling als werknemers in vergelijkbare functies als het gaat om arbeidstijden, pauzes en toegang tot collectieve voorzieningen.
  • De ter beschikking gestelde arbeidskrachten mogen geen belemmeringen ondervinden om bij de inlener in dienst te treden.

Certificering met SNA-keurmerk

Met een SNA-keurmerk toont een uitzendorganisatie aan dat zij op een betrouwbare manier zakendoet. Inleners die werken met uitzendorganisaties met een SNA-keurmerk worden vrijgesteld van de inlenersaansprakelijkheid. Welk voordeel dat heeft? Zij zijn dan niet aansprakelijk voor de verplichtingen en kosten van de uitlener. Zo worden onverwachte kosten voorkomen.

Is de Waadi verplicht?

Ja, naleving van de Waadi is verplicht voor uitzendbureaus, detacheringsbureaus en vergelijkbare intermediaire dienstverleners. Het niet naleven van de wet leidt tot boetes en juridische problemen. Daarom is het belangrijk om de wet zorgvuldig na te leven en ervoor te zorgen dat uitzendkrachten en gedetacheerde werknemers op een rechtmatige en gelijke manier worden behandeld.

Lift mee op het SNA-keurmerk van JEX

Ben je op zoek naar een ervaren backoffice partij waar jij je backoffice kan uitbesteden? Zoek dan niet verder. JEX Backoffice regelt de volledige backoffice van je uitzendbureau. Krijg complete dekking tegen het laagste tarief van de markt. En dat voor een all-in tarief van 1.70. Van de facturatie tot de verloning, van contractbeheer tot debiteurenrisico. En dankzij onze volledige certificeringen lift je mee op onze keurmerken, waaronder het SNA-keurmerk.

false