Werken met kennismigranten en de kennismigrantenregeling

Jexpertise_Kennismigrantenregeling

Geschikt personeel vinden is voor veel bedrijven enorm lastig. Dit komt onder andere door het huidige tekort aan personeel in Nederland. Om deze tekorten op te vangen, kiezen organisaties er steeds vaker voor om personeel uit het buitenland aan te nemen. Er zijn verschillende soorten buitenlandse medewerkers, waaronder kennismigranten en arbeidsmigranten. Maar wat zijn kennismigranten nu precies?

Wanneer is iemand kennismigrant?

Een kennismigrant is een hoogopgeleide immigrant die in Nederland komt werken in een specialistische functie. Bijvoorbeeld een arts in opleiding, (gast)docent of (wetenschappelijke) onderzoeker.

Wat is de kennismigrantenregeling?

De kennismigrantenregeling is een regeling in Nederland die het voor hoogopgeleide werknemers van buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) gemakkelijker maakt om in Nederland te werken.

Deze regeling is bedoeld om de Nederlandse economie te versterken door het aantrekken van talent buiten de EU en de EER. De kennismigrantenregeling draagt bij aan het sneller vinden van geschikt personeel. Dit is nodig vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en het tekort aan hoogopgeleid personeel.

Daarnaast dragen de kennis en vaardigheden van buitenlandse werknemers bij aan de economische groei van Nederland. Doordat er meer specialisten in dienst komen, kunnen bedrijven die hier gevestigd zijn sneller groeien, hun omzet verhogen en uiteindelijk bijdragen aan de inkomsten van de Nederlandse staat. Tenslotte creëert de regeling een aantrekkelijk klimaat voor internationale bedrijven om zich in Nederland te vestigen.

Voorwaarden kennismigrantenregeling

In het algemeen geldt de kennismigrantenregeling voor buitenlandse werknemers die beschikken over specialistische kennis en vaardigheden die schaars zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wetenschappers, ingenieurs en IT-specialisten. Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moet er aan de volgende eisen worden voldaan:

  • De kennismigrant moet een contract met een minimale duur van 3 maanden hebben bij een Nederlandse werkgever;
  • De werkgever moet een erkend referent zijn bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
  • Het moet een specialistische functie zijn voor een hoogopgeleide en het salaris moet voldoen aan het minimum bruto maandsalaris voor kennismigranten;
  • De kennismigrant moet in bezit zijn van een geldig paspoort en een Nederlandse zorgverzekering.

De salarissen voor kennismigranten in 2023:

Soort kennismigrant Minimum bruto maandsalaris (excl. 8% vakantiegeld)
In zoekjaar hoogopgeleide 2.631 EUR
Jonger dan 30 jaar 3.672 EUR
30 jaar en ouder 5.008 EUR

De 30%-regeling

Werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen om te werken, kunnen recht hebben op een vergoeding voor de extra kosten, zogenaamde extraterritoriale kosten. Bij een beschikking van de INB, kan de werkgever bij de Belastingdienst toestemming vragen om gebruik te maken van de 30%-regeling. Hiermee kunnen ze ervoor kiezen om 30% van het loon belastingvrij uit te betalen als onbelaste vergoeding voor kosten. Dit komt o.a. doordat het levensonderhoud hier duurder is en er extra kosten worden gemaakt.

ET-regeling van JEX Backoffice

Ben jij een uitzendbureau? Bij JEX besteed je de backoffice van je uitzendbureau uit tegen de laagste factor van de markt. Met een all-in tarief van 1.70, houd je meer marge over om te groeien. Een groot voordeel is de ET-regeling, waarmee je gemakkelijk en snel personeel vanuit heel de EU inzet. Met deze fiscale regeling zet je tijdelijke buitenlandse werknemers met belastingvoordeel aan het werk. Meer weten? Bekijk JEX Backoffice.

false