SNA

Wat is SNA?

De Stichting Normering Arbeid (SNA) stelt in Nederland de normen vast voor een betrouwbare en professionele uitvoering van arbeid. Het is opgericht om bijvoorbeeld uitbuiting en illegaliteit op de flexibele arbeidsmarkt te voorkomen. 

Met het SNA-keurmerk kunnen uitzendbureaus en payrollbedrijven aantonen dat ze voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van arbeidswetgeving. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2 normen en wordt gebruikt als een belangrijke norm voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Hierdoor worden voor opdrachtgevers de risico's beperkt. 

Het werken met een SNA-gecertificeerde onderneming biedt opdrachtgevers de garantie dat zij zaken doen met een betrouwbare en solide partij die voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van arbeid.

Hoe kom je in aanmerking voor een SNA-keurmerk? 

Om het SNA-keurmerk te behalen, moet een onderneming voldoen aan de eisen die gesteld worden in de NEN 4400-1 en NEN 4400-2 normen. Deze eisen hebben betrekking op de registratie van de onderneming, afdracht van belastingen en premies, en de controle op identiteit en verblijfsstatus van medewerkers. Hierbij worden de administratie en processen (periodiek) beoordeeld door een onafhankelijke keuringsinstantie. Wanneer de keuringsinstantie oordeelt dat de onderneming aan de gestelde eisen voldoet, wordt het keurmerk toegekend en wordt de onderneming opgenomen in het openbare register van SNA-gecertificeerde ondernemingen. Het keurmerk is geldig voor één jaar.

Waar staat SNA voor? 

SNA staat voor de Stichting Normering Arbeid