Transitievergoeding voor uitzendkrachten

Transitievergoeding-uitzendkracht

Wanneer je als werknemer wordt ontslagen door je werkgever heb je recht op een transitievergoeding. Maar hoe zit het eigenlijk bij uitzendkrachten? Moet je als uitzendbureau jouw uitzendkracht ook een transitievergoeding betalen wanneer deze ontslagen wordt?

Wat is transitievergoeding?

We beginnen bij het begin, wat is transitievergoeding eigenlijk? De transitievergoeding is in het leven geroepen om werknemers die ontslagen worden te ondersteunen. Wanneer ze ontslagen worden valt hun inkomen weg, om ze hierbij te ondersteunen ontvangen ze een vergoeding om de periode naar de volgende baan te overbruggen. Hierbij wordt gekeken naar het aantal dienstjaren. Per dienstjaar van de werkgever krijg je 1/3 maandsalaris aan transitievergoeding. Stel een medewerker heeft drie jaar bij een bedrijf gewerkt, en wordt ontslagen, dan krijgt deze dus een maandsalaris mee.

Wanneer ontvangt een uitzendkracht transitievergoeding?

Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn de regels rondom een transitievergoeding voor uitzendkrachten aangepast. Voordat de WAB er was moest een uitzendkracht 24 maanden wachten voordat die een transitievergoeding ontving. Na de invoering van de WAB is dit gelijk getrokken waardoor uitzendkrachten ook direct beginnen met het opbouwen van transitievergoeding.

De berekening werkt alleen net iets anders dan bij werknemers aangezien uitzendkrachten geen vast maandloon hebben. De transitievergoeding voor uitzendkrachten wordt berekend op basis van een gemiddeld maandloon. Het uitzendbureau is wel degene die de transitievergoeding moet uitbetalen aangezien de uitzendkracht in dienst van het uitzendbureau is.

Voor uitzendkrachten onder de 18 jaar die minder dan 12 uur per week hebben gewerkt geldt een uitzondering. Deze krijgen bij ontslag geen. Ook wanneer een uitzendkracht de AOW-leeftijd bereikt vervalt het recht op transitievergoeding.

Bereken hoeveel transitievergoeding jouw uitzendkracht krijgt

Wanneer je de transitievergoeding van een uitzendkracht wil berekenen kan je de volgende formule hanteren:

(Bruto jaarsalaris : maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris : 12)

Om het concreet te maken, stel je voor dat jouw uitzendkracht gemiddeld €2400,- bruto per maand verdient en een jaar voor jouw uitzendbureau heeft gewerkt. Dan is de berekening als volgt: (28800:2400) x (800:12) = 800

De uitzendkracht krijgt in dit voorbeeld dus een transitievergoeding van €800,-.

Zorgeloos werken met de one-stop-shop

Wil je als uitzendbureau zorgeloos werken? Kies dan voor de one-stop-shop van JEX. Met de one-stop-shop van JEX heb je een innovatieve alles-in-1 oplossing die werkt voor jou. Je hebt alle software die jij als uitzendbureau nodig hebt gebundeld in 1 pakket. Zo kan jij focussen op waar je goed in bent en zorgeloos focussen op het verder laten groeien van jouw uitzendbureau.

false