De Wet arbeidsmarkt in balans

wet-arbeidsmarkt-in-balans

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden om de arbeidsmarkt beter te balanceren. Op de arbeidsmarkt was er namelijk veel verschil tussen vaste werknemers en flexibele arbeidskracht. De WAB brengt hier verandering in en zorgt voor meer gelijkenissen tussen flexibele arbeidskrachten en werknemers die in dienst zijn bij een werkgever. Hoe dit precies in zijn werk gaat, lees je hieronder.  

Wat is de Wet arbeidsmarkt in balans? 

Omdat de arbeidsmarkt vrij complex is en er veel verschillende wet- en regelgeving bij komt kijken, is de WAB ook een complexe wet die uit meerdere onderdelen bestaat. Dit zijn de volgende:  

De ketenregeling: Volgens de ketenregeling mag je een werknemer maximaal drie jaar op tijdelijke of flexibele contracten in dienst hebben. In deze periode mogen er ook maximaal drie tijdelijke of flexibele contracten aan een medewerker worden gegeven. Na deze drie jaar of drie contracten moet de medewerker een contract voor onbepaalde tijd krijgen. Mocht de werknemer meer dan zes maanden niet in dienst zijn, begint de telling van drie jaar opnieuw. 

Transitievergoeding: Wanneer je als werkgever besluit om een werknemer te ontslaan, heeft deze recht op transitievergoeding. Dit geldt direct vanaf de start van het dienstverband van de werknemer en ook voor de proeftijd. Ook een uitzendkracht heeft recht op deze transitievergoeding wanneer een uitzendbureau de overeenkomst beëindigt of niet verlengt. De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.  

Payrolling: Tegenwoordig wordt payrolling een steeds populairder begrip en er komen meer en meer medewerkers op de payroll te staan. Waar payrollers voorheen als uitzendkracht werden gezien, is er nu dezelfde regelgeving als die van medewerkers op tijdelijke contractbasis van toepassing. De medewerker die op payrollbasis voor een bedrijf werkt, heeft namelijk dezelfde rechten als een medewerker die hetzelfde werk uitvoert alleen op een tijdelijk contract.  

WW-premie: Sinds de invoering van de WAB bepaalt het soort contract van een werknemer de hoogte van de WW-premie die deze ontvangt. Is het een contract voor onbepaalde tijd? Dan is de WW-premie 2,7% volgens het UWV, onafhankelijk van de sector waarin degene werkzaam is of was. Is het arbeidscontract niet voor onbepaalde tijd? Dan geldt de hoge WW-premie van 7,7%.  

Oproepovereenkomsten: Sinds de WAB is ingevoerd, geldt er andere regelgeving rondom flexibel personeel wat werkt op basis van een oproepovereenkomst. Als inlener ben je nu verplicht om de uitzendkracht minstens vier dagen van tevoren op te roepen voor werk. Annuleer je de oproep binnen deze vier dagen? Dan heeft de uitzendkracht alsnog recht op betaling van het loon.  

Waarom de Wet arbeidsmarkt in balans? 

Zoals je hebt kunnen lezen, heeft de Wet arbeidsmarkt in balans veel verandert binnen de arbeidsmarkt. Zeker wanneer het gaat om contracten voor bepaalde tijd en voor flexibel personeel. Het doel hierbij is om werkgevers personeel sneller in vaste dienst te laten nemen waardoor de werknemer meer stabiliteit heeft.  

Blijf op de hoogte van wet- en regelgeving  

Wil je op de hoogte blijven van alle veranderende wet- en regelgeving binnen de uitzendbranche? Bezoek dan een van onze kennisevents en laat je informeren over belangrijke wijzigingen binnen de branche. Zo blijf je op de hoogte! Liever helemaal geen gedoe meer rondom contracten van flexibele arbeidskrachten? Kies er dan voor om je backoffice uit te besteden bij JEX Backoffice.

false