De opzegtermijn bij uitzendbureaus

opzegtermijn-uitzendbureau

Je bent een uitzendkracht. Dit betekent dat je een arbeidsovereenkomst hebt met een uitzendbureau. Het werkt nét even anders dan wanneer je direct in dienst bent bij een bedrijf. Zo zijn er verschillende regels voor loon en verzuim, ook gelden er diverse afspraken voor opzegtermijnen. Deze zijn afhankelijk van de fase waarin jij je bevindt. We weten het. Het klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar dat is het niet. Tenminste, niet bij ons. ;) 

Is er een opzegtermijn voor uitzendbureaus? 

Ja, die is er. Je kan als uitzendkracht de arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau beëindigen en vice versa. Maar dit kan natuurlijk niet zomaar. Er zijn regels. Je moet rekening houden met de opzegtermijn die in je cao staat. Hoe langer je in dienst bent bij een uitzendbureau, hoe meer rechten je hebt. Dit staat ook wel bekend als het fasensysteem en is ook vastgelegd in de cao voor uitzendkrachten. De twee grote bonden; de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU), hebben beide een eigen fasensysteem.  

Leuk verhaal, maar hoe ziet dit fasensysteem er dan uit? De eerste 52 weken waarin je als uitzendkracht werkt zit je in fase A. Hierna stap je over naar fase B. Deze duurt maximaal vier jaar of heeft de duur van maximaal zes overeenkomsten voor bepaalde tijd. Uiteindelijk bereik je de finish, fase C: je krijgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Uitmuntend, uitzendkracht. 

De verschillende opzegtermijnen per fase 

Is het uitzendbureau aangesloten bij de ABU en zit je in fase A? Dan geldt er in de eerste 26 weken van je contract geen opzegtermijn voor het uitzendbureau. Na 26 weken houdt het uitzendbureau rekening met een kennisgevingstermijn. Je moet minimaal tien kalenderdagen van tevoren worden ingelicht over de beëindiging van je overeenkomst. Als je te laat wordt geïnformeerd heb je recht op een vergoeding. Die is net zo hoog als het loon over de (resterende) kennisgevingstermijn. Het uitzendbureau mag in plaats hiervan ook passend werk aanbieden. Maar pas op. Als je dit aanbod niet accepteert krijg je helaas geen vergoeding. De opzegtermijn van het uitzendbureau in fase A is duidelijk, maar wat is die van jou? Als uitzendkracht in deze fase is je opzegtermijn één werkdag.  

Na 52 weken ga je een level omhoog en beland je in fase B. In deze fase heeft iedereen een opzegtermijn van minimaal een maand. Dus het uitzendbureau, de opdrachtgever en jij. Het uitzendbureau mag je contract niet eerder beëindigen, tenzij jullie samen anders zijn overeengekomen.  

Zit je in fase C? Dan heb je een contract voor onbepaalde tijd. Voor de opzegging van zo’n contract gelden wettelijk vastgelegde regels. Werk je korter dan vijf jaar bij een uitzendbureau? Dan geldt een opzegtermijn van een maand. Als je tussen de vijf en tien jaar werkt heb je een opzegtermijn van twee maanden. Voor een diensttijd tussen de tien en vijftien jaar is dit drie maanden. Ben je langer dan vijftien jaar in dienst? Dan is de opzegtermijn vier maanden. 

Bij de NNBU-cao zijn er 4 fasen. Fase 1 tot en met 4. Inhoudelijk zijn deze gelijk aan de ABC- fasen van de ABU-cao. Fase A komt overeen met fase 1-2, fase B met fase 3 en fase C met fase 4. 

Blijf op de hoogte via JEX 

JEX is jouw kennispartner. We houden je altijd up-to-date van alles rondom uitzenden. Waarom we dit doen? Omdat de recruitmentwereld continu in beweging is. Als dé snelstgroeiende software en services organisatie bewegen wij natuurlijk mee. Wil je groeien in kennis? Check dan onze kennisbank en onze kennisblogs! Wil je groeien met jouw uitzendbureau? Check dan onze software voor uitzendbureaus

false