NBBU

Wat is NBBU?

Het is een brancheorganisatie voor uitzendbureaus en payrollbedrijven op de arbeidsmarkt. De NBBU richt zich op het behartigen van de belangen van haar leden en de kwaliteit van dienstverlening in de uitzendbranche te verbeteren. Het streeft naar een professionele en transparante uitzendmarkt, waarin uitzendbureaus, uitzendkrachten en opdrachtgevers op een verantwoorde wijze met elkaar samenwerken. 

Om lid te worden van NBBU moeten uitzendbureaus voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Zo moeten ze o.a. beschikken over een goede administratie, voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van arbeid en werken met duidelijke en transparante contracten. De NBBU voert hierop controles uit en geeft leden regelmatig trainingen en informatie over ontwikkelingen in de markt en veranderingen in wet- en regelgeving. 

Daarnaast heeft de NBBU een eigen cao voor uitzendkrachten, waarin afspraken zijn gemaakt over arbeidsvoorwaarden. Deze is van toepassing op uitzendkrachten die via een NBBU-lid worden uitgezonden. 

NBBU fases 

De NBBU kent vier fases in het fasensysteem. Deze zijn bedoeld om uitzendkrachten te beschermen en om de kloof tussen flexibel en vast personeel te verkleinen. De fase is afhankelijk van het aantal weken dat je als uitzendkracht voor een uitzendbureau werkt. Sinds 3 januari 2022 zijn de fases van de NBBU verkort. 

FASEN 

Fase 1 en 2 

Fase 3 

Fase 4 

Voor januari 2022 

78 gewerkte weken 

Maximaal zes contracten in één jaar 

Onbepaalde tijd 

Na januari 2022 

52 gewerkte weken 

Maximaal zes contracten in drie jaar 

Onbepaalde tijd 

  • Fase 1: In deze fase werkt een uitzendkracht maximaal 26 weken voor dezelfde opdrachtgever. De uitzendkracht heeft nog geen recht op de NBBU-cao, maar wel op het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag. 
  • Fase 2: Na 26 gewerkte weken gaat de uitzendkracht over naar fase 2. Hierin heeft de uitzendkracht recht op de NBBU-cao en moet het uitzendbureau zich houden aan de beloning en arbeidsvoorwaarden die in de cao zijn afgesproken. Ook de pensioenregeling is geregeld in de tweede fase. 
  • Fase 3: Na 78 weken gaat de uitzendkracht over naar fase 3. De arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling zijn gelijk aan de fase hiervoor, maar de uitzendkracht heeft wel recht op een opzegtermijn.
  • Fase 4: Na vijfeneenhalf jaar gaat de uitzendkracht over naar fase 4. In deze fase krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd bij het uitzendbureau. Ook hier blijven de arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling gelijk aan de voorgaande fase.

Waar staat NBBU voor? 

NBBU staat voor Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen