De SNCU

De-SNCU

Wat is de SNCU? 

SNCU staat voor ‘Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten’ en is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de uitzendbranche om de belangen van uitzendkrachten te beschermen. De SNCU houdt namens deze organisaties toezicht op naleving van de uitzend-cao. Maar dat is niet het enige. De stichting geeft ook voorlichting over de cao voor uitzendkrachten. Zo weten uitzendbureaus aan welke wet- en regelgeving ze zich moeten houden en werknemers wat hun rechten en plichten zijn. 

De SNCU- controle 

De SNCU controleert of uitzendbureaus de cao voor uitzendkrachten naleven. Als blijkt dat het bureau zich hier niet aan houdt dan krijgt het eerst de kans om de fouten te herstellen. De stichting informeert het uitzendbureau over de manier waarop dit kan. Uiteindelijk moet het bureau aantonen dat de cao wordt nageleefd. Kan het uitzendbureau dit niet, weigert het mee te doen aan het onderzoek of haar fouten te herstellen? Dan is de SNCU minder vergevingsgezind. De helpende hand verandert in een juridische hamer en een procedure wordt gestart. Via de rechter kan dan medewerking tot herstel van cao-overtredingen worden afgedwongen. 

Blijf op de hoogte van de cao’s in de uitzendbranche 

Up-to-date blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de uitzendmarkt? Opdrachtgevers en concurrentie omverblazen met je kennis over wet- en regelgeving én op goede voet staan met de SNCU? Besteed je backoffice dan uit bij JEX Backoffice. Zo heb je minder administratieve lasten, krijg je juridisch advies en heb je een kwaliteitsgarantie door onze certificeringen.  

false