De ketenregeling

de-ketenregeling

Géén keten van tijdelijke contracten. Wél zekerheid met een vast contract. Dat is het doel van de ketenregeling. Wat houdt deze regeling in en geldt het ook voor uitzendkrachten? Daar kom je achter in deze blog. 

Wat is de ketenregeling? 

De ketenregeling is een onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In de ketenregeling staat hoeveel tijdelijke contracten je een medewerker mag geven voordat deze overgaat tot een vast contract. Dit zijn er in totaal drie. Hé, driemaal is scheepsrecht? De ketenregeling beschermt de medewerker tegen eindeloos opeenvolgende tijdelijke contracten.  

Hoe ziet de ketenregeling er in 2024 uit?

Minimaal verschil met 2023, met kans op extreme veranderingen in de aankomende jaren. Het aantal toegestane contracten binnen deze regeling zijn ook in 2024 drie opeenvolgende tijdelijke contracten. Het maakt niet uit of deze contracten zijn afgesloten bij dezelfde werkgever of verschillende werkgevers. Sluit de werknemer een contract bij een nieuwe werkgever? Dan moeten de werkzaamheden in het nieuwe contract overeenkomen met de oude werkzaamheden. Dit staat bekend als opvolgend werkgeverschap. 

Een keten mag maximaal drie jaar duren. Als werkgever kan je bijvoorbeeld drie tijdelijke contracten van een jaar aanbieden. Wél zijn er een aantal spelregels. Zo mag er tussen tijdelijke contracten maximaal een onderbreking van zes maanden zijn. Is de periode tussen twee contracten langer dan zes maanden? Dan breekt de keten.  

Maar achter de schermen is de overheid keihard bezig met een nieuwe wet om draaideurconstructies te voorkomen. Een constructie voor werkgevers om de ontslagbescherming van een werknemer te omzeilen. De overheid wil de tussenpoos van zes maanden verlengen naar vijf jaar. Een heel groot verschil dus. De keten breekt pas na vijf jaar, daarna is de werknemer terug bij af.

Hoe werkt de ketenregeling met uitzendkrachten? 

De ketenregeling is in sommige branches onwerkbaar. Daarom mag je als werkgever in een cao afwijken van de standaard. Dit geldt dus ook voor uitzendkrachten. Een uitzendkracht kan op basis van een tijdelijk contract langer werken. Hoe het precies zit?  

De ketenregeling is niet van kracht in de eerste 52 weken waarin de uitzendkracht werkt. In deze fase van een jaar mag je meerdere tijdelijke contracten met een uitzendbeding aanbieden. Na 52 weken gaat de ketenregeling in. In deze fase van drie jaar heb je de mogelijkheid de uitzendkracht zes keer een tijdelijk contract te geven. Na vier jaar met een ketenregeling ben je verplicht de uitzendkracht een vast contract aan te bieden. Is er een tussenpoos van meer dan zes maanden? Dan is de keten verbroken en begint de regeling opnieuw. Maar ook voor de uitzendbranche is de overheid van plan deze tussenpoos te verlengen naar vijf jaar.  

Voldoe aan alle wet- en regelgeving via JEX Backoffice 

Altijd aan alle wet- en regelgeving voldoen? Besteed je backoffice uit bij JEX. Zo heb je alles steeds juridisch in orde, geen administratieve lasten en houd je meer tijd over om te doen waar je écht goed in bent: zorgen voor de perfecte match tussen opdrachtgevers en uitzendkrachten.  

false