Waarom mag ik niet rechtstreeks factureren naar de eindklant?

Omdat wij de software faciliteren en hiermee de directe koppeling leveren tussen vraag en aanbod, moet je ook de facturatie via ons platform laten lopen. Wij vragen uiteindelijk 1% van de totale factuur op het moment dat een plaatsing definitief wordt vastgelegd. Marges mag jij zelf behouden.