Wat zijn IF-cijfers?

De Injury Frequency, wordt ook wel de ongevallen frequentie index genoemd. Dit cijfer geeft eigenlijk alleen het aantal ongevallen met verzuim/werkverlet weer in een bepaalde periode, gedeeld door het aantal arbeidsuren. Dit dient altijd drie jaar ingevuld te zijn.