CAO

Wat is een CAO?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst over de arbeidsvoorwaarden voor werknemers in een specifieke factor. Deze afspraken zijn een overeenkomst tussen opdrachtgevers en werkgeversorganisaties of tussen meerdere werkgeversorganisaties onderling. 

Een cao heeft betrekking op bepaalde zaken zoals loon, werktijden, vakantiedagen, pensioenen, vergoedingen en andere arbeidsvoorwaarden. De afspraken gelden voor alle werknemers die vallen onder die cao, ongeacht bij welke werkgever ze in dienst zijn. 

De afspraken die zijn vastgelegd in een cao zijn bindend en gelden vaak voor een periode tussen de één en vier jaar. Deze bieden werknemers in een specifieke sector meer zekerheid en duidelijkheid over hun arbeidsvoorwaarden. Werkgevers profiteren hiervan doordat ze meer stabiliteit en voorspelbaarheid op de arbeidsmarkt hebben.

Waar staat CAO voor? 

CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst