Wat is een omrekenfactor?

De kosten van een uitzendkracht bestaan uit het bruto uurloon van de medewerker plus een omrekenfactor. Een uitzendbureau moet naast de salarissen van uitzendkrachten rekening houden met bijbehorende kosten. Dit is de omrekenfactor: een belangrijke factor die bepaalt hoeveel een opdrachtgever betaalt voor de uitzendkracht. Deze opslag dekt alle elementen van personeelskosten. 

Een omrekenfactor bestaat uit twee onderdelen. Dit zijn: (1) de kosten voor de dienstverlening van het uitzendbureau en (2) het totaal van werkgeverslasten. Denk bij dit laatste aan de volgende kosten: brutoloon, reserveringen voor feestdagen & vakantiedagen, vakantiegeld, administratiekosten en sociale premies op basis van de gewerkte uren. Deze factor wordt vermenigvuldigd met het bruto uurloon van een werknemer om tot de kostprijs te komen. 

Onder de dienstverlening van het uitzendbureau verstaan we, onder andere, de zoektocht naar een passende kandidaat, hoeveel tijd daarin heeft gezeten en alle administratieve zaken die hierbij komen kijken. 

De omrekenfactor wordt boven op het salaris van een uitzendkracht gerekend. Deze factor wordt gehanteerd voor het uitzendbureau. Daarnaast kan de exacte omrekenfactor per bedrijf verschillen door de lasten die er voor een werkgever aan verbonden zijn. 

Een omrekenfactor uitzendbureau is de factor waarmee het brutosalaris wordt vermenigvuldigt om de kostprijs van een uitzendkracht te berekenen.