Wat is detacheren?

Detacheren is een arbeidsvorm waarbij een werknemer voor een bepaalde periode wordt uitgeleend aan een andere organisatie. Het detacheringsbureau waarbij de werknemer in dienst is, is verantwoordelijk voor het salaris, de sociale verzekeringen en andere arbeidsvoorwaarden. 

In de detachering heeft een opdracht een startdatum en een einddatum, een minimaal aantal vaste uren en een opzegtermijn van minstens één maand. In tegenstelling tot uitzenden, is de opdracht minder flexibel in het uren en de opzegtermijn van de opdracht en het contract. Maar de gedetacheerde staat, net als bij uitzenden, onder contract bij een intermediair en niet bij de opdrachtgever.

Voordelen van detachering voor opdrachtgevers 

Detachering kan verschillende voordelen bieden voor opdrachtgevers, waaronder:

  1. Flexibiliteit: de mogelijkheid om snel extra personeel in te huren indien nodig. Bijvoorbeeld bij drukke periodes, tijdelijke projecten of het tijdelijk vervangen van werknemers. 
  2. Expertise: door werknemers met specifieke kennis en ervaring in te huren, kunnen opdrachtgevers de gewenste expertise tijdelijk in huis halen. Een goed detacheringsbureau investeert daarnaast veel in opleidingen, trainingen en persoonlijke ontwikkeling waardoor de interim professional over veel up-to-date vakkennis beschikt.
  3. Risicospreiding: de verantwoordelijkheden en andere arbeidsrechtelijke zaken zijn voor het detacheringsbureau. Hierdoor wordt het risico op bijvoorbeeld langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid verminderd.

Detachering is het uitlenen van werknemers aan een derde partij