Heeft een uitzendkracht recht op reiskosten?

Wettelijk gezien is er geen recht op reiskostenvergoeding. In de praktijk zien we dat bijna alle werkgevers hun personeel compenseren voor hun gemaakte reiskosten. Dit kan zijn in de vorm van een kilometervergoeding of een vergoeding voor de gemaakte kosten met het openbaar vervoer.

Voor uitzendkrachten zijn er twee verschillende soorten CAO van toepassing. De ABU-CAO en de inleners-CAO. De ABU-CAO geldt tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming. De inleners-CAO is de CAO die tussen het inhurende bedrijf en de uitzendkracht geldt.

Volgens deze regelgeving heeft een uitzendkracht precies dezelfde rechten op reiskosten als een werknemer die in dienst bij het bedrijf is. Een uitzendkracht heeft dus ook recht op een kilometervergoeding van maximaal € 0,23 cent per kilometer of een vergoeding van de gemaakte kosten met het openbaar vervoer als werknemers dit ook ontvangen.

Voor uitzendkrachten die niet permanent in Nederland wonen kunnen er uitzonderingen gelden. Dit is het geval wanneer de uitzendkracht kosteloos gebruikt maakt van vervoer wat door de uitzendonderneming geregeld wordt. Mocht de uitzendonderneming dit vervoer niet kosteloos aanbieden, kan deze hier een redelijke eigen bijdrage voor vragen.