ET-regeling

Wat is de ET-regeling?

De ET-regeling is een fiscale regeling bedoeld voor werknemers die in het buitenland wonen en tijdelijk in Nederland komen werken. In de ABU cao en NBBU cao staan de mogelijkheden om buitenlandse flexwerkers financieel tegemoet te komen. De regeling geldt voor uitzendbureaus in Nederland die uitzendkrachten uit het buitenland aannemen of die werknemers naar het buitenland uitzenden. Het doel is om de extra kosten die werkgevers maken voor deze werknemers te compenseren. Een deel van het brutoloon mag worden ingehouden en netto worden uitgeruild. Hierdoor neemt de bruto loonsom van de werknemer af, waardoor je als werkgever minder premies hoeft af te dragen aan de overheid. 

Extraterritoriale kosten kunnen bestaan uit huisvestingskosten, reiskosten, taaltrainingen en eventuele kosten voor levensonderhoud. De kosten voor levensonderhoud staan vast en worden jaarlijks door de overheid bepaald. De ET-regeling maakt het voor werkgevers mogelijk om deze kosten onbelast te vergoeden aan de werknemer, waardoor zij hiervoor geen belasting hoeven te betalen. 

Welke voorwaarden vallen onder de ET-regeling? 

Aan de ET-regeling zijn strikte voorwaarden gebonden. Niet alle kosten vallen zomaar onder de regeling. Uitzendbureaus moeten aan administratieve verplichtingen voldoen om gebruik te kunnen maken van de regeling. 

De belangrijkste voorwaarden zijn: 

  1. De werknemer moet uit het buitenland komen en in Nederland komen werken. Of de werknemer komt uit Nederland, maar gaat tijdelijk werken in het buitenland. 
  2. De werkgever moet gevestigd zijn in Nederland en moet beschikken over een loonadministratie in Nederland.
  3. De werknemer mag niet in Nederland hebben gewoond voordat hij of zij in dienst trad bij de werkgever. 
  4. De vergoedingen moeten noodzakelijk zijn en in verhouding staan tot de extra kosten die de werknemer maakt voor verblijf in Nederland of het buitenland.
  5. De werkgever moet de vergoedingen opnemen in de loonadministratie en moet kunnen aantonen dat de vergoedingen voldoen aan de voorwaarden van de ET-regeling.

Waar staat ET voor in ET-regeling?

ET is de afkorting voor extraterritoriaal