ET-regeling

Wat is de ET-regeling?

De ET-regeling is een fiscale regeling bedoeld voor arbeidsmigranten uit EER-landen die (tijdelijk) in Nederland komen werken. In de ABU-cao en NBBU-cao voor uitzendkrachten staan de mogelijkheden om buitenlandse flexwerkers financieel tegemoet te komen. Met de ET-regeling krijgen deze werknemers een belastingvrije vergoeding of verstrekking voor extraterritoriale kosten (ET-kosten). Een deel van het brutoloon mag worden ingehouden en netto worden uitgeruild. Hierdoor neemt de bruto loonsom van de werknemer af, waardoor je als werkgever minder premies hoeft af te dragen aan de overheid. 

Extraterritoriale kosten bestaan onder andere uit de kosten voor dubbele huisvesting, de vervoerskosten van en naar het land van herkomst, taaltrainingen en de (hogere) kosten voor levensonderhoud. De kosten voor levensonderhoud staan vast en worden jaarlijks door de overheid bepaald. 

Convenant met de Belastingdienst 

Om toepassing van de ET-regeling voor uitzendbureaus makkelijker te maken, is er een convenant tussen de uitzendbranche en de Belastingdienst gesloten. Hierin is een standaard overeengekomen om te bepalen of de ET-regeling in concrete gevallen kan worden toegepast. 

Welke voorwaarden vallen onder de ET-regeling? 

Aan de ET-regeling zijn strikte voorwaarden gebonden. Niet alle kosten vallen zomaar onder deze regeling. Uitzendbureaus moeten aan administratieve verplichtingen voldoen om gebruik te kunnen maken van de regeling voor buitenlandse medewerkers.

De belangrijkste voorwaarden zijn: 

  1. De werknemer moet uit het buitenland komen en in Nederland werken, of de werknemer komt uit Nederland en gaat tijdelijk werken in het buitenland;
  2. De werkgever moet gevestigd zijn in Nederland en moet beschikken over een loonadministratie in Nederland;
  3. De werknemer mag niet in Nederland hebben gewoond voordat hij of zij in dienst trad bij de werkgever;
  4. De vergoedingen moeten noodzakelijk zijn en in verhouding staan tot de extra kosten die de werknemer maakt voor verblijf in Nederland of het buitenland;
  5. De werkgever moet de vergoedingen opnemen in de loonadministratie en moet kunnen aantonen dat de vergoedingen voldoen aan de voorwaarden van de ET-regeling.

Waar staat ET voor in ET-regeling?

ET is de afkorting voor extraterritoriaal