ABU

Wat is ABU?

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is de grootste brancheorganisatie voor uitzendbureaus en payrollbureaus in Nederland. De ABU behartigt de belangen van meer dan 500 uitzendbureaus, die samen een groot deel van de markt vertegenwoordigen. 

De ABU zet zich in voor een professionele en kwalitatief hoogstaande uitzendbureau. Daarbij stellen zij hoge eisen aan leden op het gebied van kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid. ABU-leden moeten zich daarnaast houden aan de ABU-cao, die een minimumnorm stelt voor arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Wanneer een uitzendbureau of payrollorganisatie een ABU keurmerk bezit, is een opdrachtgever verzekerd van kwaliteit en naleving van de cao, arbo en andere wet- en regelgeving. 

Naast kwaliteit en betrouwbaarheid staan de leden ook voor maatschappelijke betrokkenheid en goed werkgeverschap. Ze dragen bij aan oplossingen voor de arbeidsmarkt en de samenleving en zorgen goed voor uitzendkrachten door ze vooruit te helpen. 

ABU fases

Wanneer een uitzendbureau is aangesloten bij de ABU, vallen uitzendkrachten onder het fasensysteem van ABU. Hierin komen de rechten en plichten naar voren. Er zijn drie fasen: fase A, B en C. De fase bepaalt de rechtspositie van de uitzendkracht. Een uitzendkracht bouwt meer rechten op naarmate hij of zij langer werkt. 

FASEN 

Fase A 

Fase B 

Fase C 

Voor januari 2022 

78 weken 

Vier jaar 

Onbepaalde tijd 

Na januari 2022 

52 weken 

Drie jaar 

Onbepaalde tijd 


Daarnaast is fase A gelijk aan fase 1-2 van het NBBU fasensysteem, fase B gelijk aan fase 3 en fase C gelijk aan fase 4. 

Waar staat ABU voor? 

ABU staat voor Algemene Bond Uitzendondernemingen