Wat zijn wettelijke verplichtingen in de uitzendbranche? Lees over de WKA, de WAB, cao's en meer.

Voor wie is de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op verschillende partijen die persoonsgegevens verwerken binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER). Hieronder vallen onder andere:

  • Bedrijven en organisaties, ongeacht hun grootte, die gevestigd zijn in de EU/EER en persoonsgegevens verwerken als onderdeel van hun activiteiten, ongeacht of de verwerking plaatsvindt binnen of buiten de EU/EER.
  • Bedrijven en organisaties buiten de EU/EER die goederen of diensten aanbieden aan personen binnen de EU/EER, of die het gedrag van personen binnen de EU/EER monitoren. Dit geldt bijvoorbeeld voor online winkels, socialemediaplatforms en andere digitale dienstverleners die actief zijn in de EU/EER.
  • Verwerkingsverantwoordelijken: Organisaties die het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens vaststellen, zoals werkgevers, overheidsinstellingen, online platforms, enzovoort.
  • Verwerkers: Organisaties die namens de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken, zoals cloudserviceproviders, IT-dienstverleners, marketingbureaus, enzovoort.
  • Data Protection Officers (DPO's): In sommige gevallen zijn organisaties verplicht een Data Protection Officer aan te stellen om toezicht te houden op de naleving van de AVG.
Kortom, de AVG beschermt de privacyrechten van individuen binnen de EU/EER en geldt voor een breed scala aan organisaties en entiteiten die persoonsgegevens verwerken, ongeacht hun locatie of omvang.

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.