De schoonmaak cao in 2024

cao-schoonmaak-2024

De schoonmaak cao is een collectieve arbeidsovereenkomst die zich richt op de schoonmaakbranche. Het zorgt ervoor dat alle schoonmakers dezelfde afspraken hebben op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Deze cao is gecombineerd met de cao van glazenwassers. Hierdoor hebben deze beroepsgroepen dezelfde voorwaarden.

Waarom een schoonmaak cao? 

Voor de schoonmaakbranche is een cao samengesteld om alle schoonmakers te vertegenwoordigen en hun rechten te beschermen. Zo worden schoonmakers niet uitgebuit en werken ze altijd onder goede arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan een eerlijk loon. Ieder 2,5 jaar worden nieuwe afspraken gemaakt. De arbeidsvoorwaarden gaan op deze manier mee met de tijd en blíjven dus eerlijk. 

Welke afspraken zijn er in de schoonmaak cao opgenomen? 

In de schoonmaak cao zijn over de volgende onderdelen afspraken gemaakt:

Arbeidsduur
De standaard arbeidsduur wordt hierin opgenomen. Dit is voor de schoonmaakbranche 38 uur per week waarbij er maximaal 9 uur per dag gewerkt mag worden.  

Toeslag voor overuren
Werkt een schoonmaker meer dan 38 uur per week óf meer dan 9 uur per dag? Dan wordt dit gezien als overwerken. Degene krijgt dan een toeslag voor de extra gemaakte uren. Zo gaat het er altijd rechtvaardig aan toe. 

Reiskosten
Is de afstand naar het werk meer dan 60km heen en terug? Dan ben je als werkgever verplicht om reiskosten te betalen. Er zijn twee soorten reiskostenvergoedingen. De vergoeding voor het openbaar vervoer, deze wordt volledig vergoed en de kilometervergoeding. Als een schoonmaker met de auto reist krijgt deze de maximale vergoeding die onbelast is. In januari 2024 is deze van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer omhooggegaan. 

Loondoorbetaling bij ziekte
Wordt een schoonmaker ziek? Erg vervelend. Vooral als er voor een langere tijd niet gewerkt kan worden. Dit is niet alleen nadelig voor de schoonmaker maar óók voor de werkgever. De werkgever is verplicht om het loon door te betalen in geval van ziekte. Daarom is het belangrijk dat de schoonmaker verzekerd is van een inkomen tijdens verzuim. Hiervoor zijn percentages opgesteld. Deze percentages zijn afhankelijk van hoelang de schoonmaker in dienst is. 

Is de medewerker korter dan zes maanden in dienst? Dan betaalt de werkgever 70% van het loon. Er is wel een uitzondering. Is deze 70% minder dan het minimumloon? Dan ontvangt de schoonmaker het minimumloon in plaats van deze 70%. 

Is de medewerker langer dan zes maanden maar korter dan twee jaar in dienst? Dan krijgt deze 90% van het loon.   

Is de medewerker langer dan twee jaar in dienst, dan ontvangt deze 100% van het loon tot aan 52 weken. Hierna wordt het verlaagd naar 90%. 

Vakantietoeslagen en vakantiedagen
Het vakantiegeld en de vakantiedagen die worden opgebouwd zijn heel simpel. Bij een voltijd dienstverband bouwt een schoonmaker volgens de cao 8% vakantiegeld op en krijgt deze dit uitbetaald in mei. Dit is een vast percentage waarover niet onderhandeld wordt. 

Hetzelfde geldt voor vrije dagen die een schoonmaker opbouwt. Dit zijn 197,6 uur bij een voltijd dienstverband.  

Voor uitzendkrachten geldt precies hetzelfde. Zij moeten evenveel verdienen als medewerkers die dezelfde functie uitoefenen. Dit heet de inlenersbeloning. 

Wat wijzigt er in 2024?

Door de inflatie stijgt het loon van schoonmakers met 12% in 2024. Dit is dus een flinke loonsverhoging. Deze wordt wel gefaseerd doorgevoerd vanaf 1 november 2023 tot en met 30 juni 2024. Op 30 juni 2024 vindt de laatste stijging binnen deze 12% plaats. Dit is de laatste verhoging van 5,5%.   

Ook wordt in 2024 de eindejaarsuitkering verhoogd van 4,75% naar 5%.  

Gemakkelijker schoonmakers uitzenden met JEX 

Wil je als uitzendbureau gemakkelijk schoonmakers plaatsen en beheren? Kies dan voor de uitzendsoftware van JEX. Met onze complete uitzendsoftware zorg je ervoor dat je jouw dagelijkse werkzaamheden vereenvoudigt en versnelt.  

Wil je geen gedoe meer rondom de uitbetaling van jouw uitzendkrachten? Kies er dan voor om jouw backoffice uit te besteden bij JEX Backoffice. Zo zorg je dat jouw uitzendkrachten altijd correct en op tijd worden betaald.  

 

false