Wat is de NEN 4400-1 certificering?

NEN-4400-1-certificering

De NEN 4400-1 is een norm die eisen stelt aan in Nederland gevestigde bedrijven die personeel beschikbaar stellen. Onder bedrijven die personeel ter beschikking stellen vallen onder andere uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers. Door een NEN 4400-1 certificering te behalen, laat je als organisatie zien dat je betrouwbaar bent en voldoet aan de regelgeving.

Waarvoor dient de NEN 4400-1 certificering?

Ten eerste is het als organisatie belangrijk om te laten zien dat je aan alle gestelde regels voldoet. Verder richt de NEN 4400-1 certificering zich op een aantal pijlers:

  • Het voorkomen van illegale arbeid. Als bedrijf wil je niet in zee gaan met een organisatie die uitzendkracht uitbuit door ze bijvoorbeeld illegale arbeid te laten verrichten. Als een organisatie NEN 4400-1 gecertificeerd is, heeft het al haar uitzendkrachten gecontroleerd op verblijfsstatus en identiteit. Zo weet het bedrijf zeker dat alle uitzendkrachten hier dus legaal aan het werk zijn.
  • Belasting en sociale premies. Wanneer een bedrijf NEN 4400-1 gecertificeerd is, geeft het aan dat deze organisatie alle belastingen en sociale premies rondom het uitzenden van personeel netjes betaald. Zo weet je zeker dat je met een partij in zee gaat die voldoet aan alle administratieve verplichtingen.
  • Beperking van het risico. Als een ondernemer NEN 4400-1 gecertificeerd is, verklein je het risico op niet betaalde facturen. Dit omdat opdrachtgevers die NEN 4400-1 gecertificeerd zijn en niet aan hun fiscale verplichtingen voldoen, aansprakelijk gesteld kunnen worden.
  • Bedrijven die een NEN 4400-1 certificering hebben, worden in de praktijk sneller gevonden dan bedrijven die de certificering niet hebben. Dit omdat bedrijven die over deze certificering beschikken, betrouwbaarder overkomen dan bedrijven die dit niet hebben. Dit geeft dus een voorsprong aan bedrijven die over een NEN 4400-1 certificering beschikken. 

Is de NEN 4400-1 verplicht?

De NEN 4400-1 certificering is wettelijk gezien geen verplichting. De keuze om het certificaat te behalen is dus volledig vrijwillig, maar toont wel aan dat je als organisatie in de uitzendbranche verantwoord onderneemt. 

Het belang van de NEN 4400-1 certificering voor bedrijven

Zoals je hebt kunnen lezen, zijn er grote belangen bij het halen van een NEN 4400-1 certificering. De eisen rondom het behalen van deze certificering zijn vanuit de branche bepaald. Dit zorgt ervoor dat partijen die deze certificering behalen, aan de belangrijkste voorwaarden die vanuit de branche zijn gesteld voldoen.

JEX is natuurlijk ook NEN 4400-1 gecertificeerd. Zo weet je zeker dat JEX een betrouwbare partij is waar je op kan bouwen. Wanneer je ervoor kiest om de backoffice uit te besteden bij JEX Backoffice, profiteer je naast de NEN 4400-1 certificering ook automatisch mee van alle andere certificeringen waar we over beschikken.

false