Wat is een inlenersbeloning?

Een inlenersbeloning is de beloning die een uitzendkracht of gedetacheerde werknemer moet ontvangen van de werkgever waar hij of zij tijdelijk werkzaam is. Het is een wettelijk vastgestelde beloning dat gelijk is aan het loon dat werknemers in vergelijkbare functies en vergelijkbare ervaringen zouden moeten ontvangen als ze in dienst zouden zijn van de opdrachtgever. 

Naast het basisloon omvat de inlenersbeloning ook andere arbeidsvoorwaarden, zoals toeslagen voor overwerk, onregelmatige werktijden, reiskostenvergoeding, vakantiegeld en pensioenbijdragen. 

Het doel van de inlenersbeloning is om ervoor te zorgen dat uitzendkrachten en gedetacheerde werknemers die tijdelijk werkzaam zijn bij een opdrachtgever, dezelfde arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden krijgen als werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Dit is om te voorkomen dat bedrijven flexibel personeel inzet als goedkope arbeidskrachten.

Voorwaarden die onder de inlenersbeloning vallen: 

  • Brutoloon of schaal; 
  • ATV/ADV-dagen;
  • Toeslagen (onregelmatigheidtoeslag); 
  • Salarisverhogingen; 
  • Onkostenvergoeding; 
  • Eenmalige uitkeringen; 
  • Thuiswerkvergoedingen; 
  • Eindejaarsuitkeringen (vanaf 1 januari 2023).