Waar staat NEN voor?

NEN staat voor de Nederlandse Norm. In een NEN norm staat beschreven welke afspraken er zijn of aan welke specificaties of criteria een product, dienst of methode moet voldoen. Onder de Nederlandse Norm valt de NEN 4400. Dit is een nationale norm, waarmee organisaties aantonen dat ze hun financiële zaken in orde hebben. Het doel is om het risico voor opdrachtgevers op boetes van de Belastingdienst te beperken. 

De NEN 4400-1 norm stelt eisen aan in Nederland gevestigde uitzendorganisaties. Dit certificaat is verplicht onderdeel van de VCU-certificering. Uitzendbureaus met een NEN 4400 certificering tonen hiermee aan dat ze een betrouwbare partner zijn, waardoor het risico voor opdrachtgevers kleiner is. 

De opdrachtgever is bij een samenwerking met een NEN 4400 gecertificeerd uitzendbureau ervan verzekerd dat het zijn arbeidsrechtelijke verplichtingen nakomt. Denk hierbij aan de juiste aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale premies. Maar ook dat het voldoet aan identiteitscontroles van werknemers. In de NEN 4400-2 staan de eisen waaraan uitzendorganisaties die vanuit het buitenland op de Nederlandse arbeidsmarkt opereren moeten voldoen. 

Meer weten over de NEN certificering voor uitzendbureaus? Bekijk onze blog.