Geen tag description is ingesteld

Wat als de uitzendkracht een loonbeslag heeft?

Als een uitzendkracht een loonbeslag heeft, is een uitzendonderneming in de meeste gevallen verplicht om het geld in te houden en door te sturen naar de schuldeiser zoals bevolen door de rechtbank. Dit is een wettelijke verplichting. Een uitzendonderneming heeft geen discretionaire bevoegdheid om het loonbeslag te negeren of te omzeilen.

Een uitzendonderneming moet voldoen aan de gerechtelijke beslissing en het ingehouden bedrag doorsturen naar de juiste partij. Ze mogen het ingehouden bedrag niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij dit wettelijk is toegestaan en onder specifieke omstandigheden, zoals achterstallige belastingen of alimentatieverplichtingen.

Als een uitzendonderneming geld inhoudt voor andere doeleinden dan het loonbeslag zonder wettelijke basis of toestemming van de werknemer, kan dit als onrechtmatig worden beschouwd. In dat geval kan de werknemer juridische stappen ondernemen om het ingehouden bedrag terug te vorderen en mogelijke schadevergoeding te eisen.

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.