Geen tag description is ingesteld

Wat is facturatie?

Facturatie is het proces van het opstellen en versturen van facturen naar klanten voor geleverde goederen of verleende diensten. Het is een essentieel onderdeel van het financiële proces van een bedrijf en omvat verschillende stappen:

1. Opstellen van facturen: een uitzendonderneming maakt een factuur op met daarop alle relevante informatie over de geleverde diensten, zoals de naam van de klant, een beschrijving van de diensten, de hoeveelheid geleverde diensten (bijvoorbeeld het aantal gewerkte uren door uitzendkrachten), de prijs per eenheid en het totaalbedrag.

2. Versturen van facturen: nadat de factuur is opgesteld, wordt deze naar de klant (opdrachtgever) verstuurd. Dit kan zowel per post als digitaal (bijvoorbeeld per e-mail) gebeuren, afhankelijk van de voorkeur van de uitzendonderneming en de klant.

3. Betalingsvoorwaarden: op de factuur worden ook de betalingsvoorwaarden vermeld, zoals de betalingstermijn (bijvoorbeeld binnen 30 dagen na factuurdatum) en de wijze van betaling (bijvoorbeeld via bankoverschrijving).

4. Opvolging van openstaande facturen: een uitzendonderneming houdt bij welke facturen nog openstaan en volgt deze regelmatig op. Als een klant niet binnen de afgesproken termijn betaalt, kunnen herinneringen en aanmaningen worden verstuurd om de betaling alsnog te innen.

5. Registratie en boekhouding: een uitzendonderneming registreert alle uitgegeven facturen en verwerkt de ontvangen betalingen in de boekhouding. Dit zorgt voor een overzichtelijke administratie en nauwkeurige financiële rapportage.

Kortom, facturatie is het proces van het opstellen, versturen en opvolgen van facturen om ervoor te zorgen dat een uitzendonderneming tijdig betaald wordt voor zijn diensten.

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.