Wat is de WKA?

WKA staat voor de Wet ketenaansprakelijkheid. Deze wet is van toepassing wanneer een bedrijf personeel inhuurt van (onder)aannemers, uitzendbureaus etc.

In bepaalde situaties (bijvoorbeeld op een bouwplaats) werken meerdere aannemers. Dit kan gaan om hoofdaannemers die worden ingehuurd door de opdrachtgever, die vervolgens een deel van hun werk uitbesteden aan onderaannemers, tot uitzendkrachten die worden ingehuurd door werknemers van de opdrachtgever of deze onderaannemers. Er is dan dus sprake van ketenaansprakelijkheid (aanneming van werk) en inlenersaansprakelijkheid (wanneer er personeel wordt ingehuurd). Dit komt voornamelijk voor in de bouw, scheepsbouw en schoonmaakbranche.

Deze wet bepaalt dat de bedrijven of aannemers in de keten die personeel hebben ingehuurd, via bijvoorbeeld uitzendbureaus of onderaannemers, aansprakelijk zijn voor het betalen van de loonheffingen en de premies wanneer de uitlener dat niet doet. Op deze manier voorkomt de WKA dat bedrijven of (onder)aannemers misbruik kunnen maken het uitbesteden van werk, om zo te besparen op loonheffingen of belastingen.