Wat is de WKA?

WKA staat voor de Wet ketenaansprakelijkheid. Deze wet bepaalt dat bedrijven die personeel inhuren via een uitzendbureau aansprakelijk zijn voor de loonheffingen voor het betreffende, ingehuurde personeel, wanneer de intermediairs (uitleners) hier zelf in verzuimen wanneer zij hun uitzendkrachten betalen. Het gaat hier bijvoorbeeld om loonheffingen als loonbelastingen, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, noem maar op.