Wat als een uitzendkracht ziek is?

Of het loon van een uitzendkracht bij ziekte wordt doorbetaald is afhankelijk van het soort contract. Er is namelijk een verschil tussen een contract met en zonder uitzendbeding. 

Naarmate een uitzendkracht langer voor een uitzendbureau werkt, krijgt hij of zij meer rechten. Dit ligt vast in het fasensysteem voor uitzendkrachten. Daarnaast zijn er in de cao afspraken vastgelegd over loondoorbetaling bij ziekte. 

Contract met uitzendbeding 

Bij ziekte tijdens een overeenkomst met uitzendbeding eindigt de overeenkomst. De uitzendkracht wordt door het uitzendbureau aangemeld bij het UWV. Hierbij gelden er 1 of 2 wachtdagen, waarbij er geen loon wordt uitbetaald. Het UWV bepaalt of er recht is op een ziektewetuitkering. 

Een uitzendkracht met recht op een ziektewetuitkering ontvangt maximaal twee jaar lang een uitkering van 70% van het dagloon. Deze wordt berekend aan de hand van het gemiddelde loon van de periode voorafgaand aan de ziekte.

Contract zonder uitzendbeding 

Uitzendkrachten die zonder uitzendbeding werken hebben recht op doorbetaling tijdens ziekte zolang de overeenkomst duurt. Hierbij geldt er 1 wachtdag, waarover de uitzendkracht geen recht op doorbetaling van loon heeft. 

In het eerste jaar is het uitzendbureau verplicht om 90% van het loon door te betalen en in het tweede jaar 80%.