Geen tag description is ingesteld

Welk loon ontvangt de uitzendkracht bij passend en vervangend werk?

Welk loon de uitzendkracht ontvangt is afhankelijk van de fase waarin de uitzendkracht zit en voor hoeveel uur het passend vervangend werk is.

  • In fase 1-2 of A zonder uitzendbeding met loondoorbetalingsverplichting is het nieuwe loon bij aanvang van de werkzaamheden direct van toepassing. Als er sprake is van een terbeschikkingstelling voor minder uren dan overeengekomen in de uitzendovereenkomst, heeft de uitzendkracht over de uren waarin geen arbeid is verricht recht op het laatstverdiende loon.
  • In fase 3 of B is het nieuwe loon bij aanvang van de werkzaamheden direct van toepassing. Als er sprake is van een terbeschikkingstelling voor minder uren dan overeengekomen in de uitzendovereenkomst, heeft de uitzendkracht over de uren waarin geen arbeid is verricht recht op het laatstverdiende loon.
  • In fase 4 of C heeft de uitzendkracht recht op het loon conform de inlenersbeloning van de nieuwe terbeschikkingstelling. Als het loon lager is dan het oude loon, heeft de uitzendkracht recht op minimaal 90% van het oude loon en ten minste het minimumloon. De uitzendkracht ontvangt bovendien altijd minimaal 85% van het hoogst verdiende loon.

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.