Geen tag description is ingesteld

Wat is een cao? (collectieve arbeidsovereenkomst)

Een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan die voor werknemers en werkgevers gelden binnen een bepaalde bedrijfstak / sector.

Een cao wordt bepaald op basis van onderhandelingen tussen werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en vakbonden.

Het doel van een cao is de rechten van werknemers beschermen, een eerlijke en gelijke behandeling toepassen onder werknemers en arbeidsverhoudingen te reguleren.

Een cao wordt meestal afgesloten voor een bepaalde periode en kan vervolgens worden vernieuwd of herzien.

Afspraken die opgenomen worden in een cao zijn vaak gunstiger dan wat er binnen de wet geldt. Denk bijvoorbeeld aan het loon of vakantiedagen die beide hoger uitvallen in de cao ten opzichte van de wet.

De afspraken in een cao mogen niet in strijd zijn met de wet. Dus een werkgever is hoe dan ook verbonden aan de wettelijke eisen van de arbeidswetgeving.

Hoewel een cao niet voor alle bedrijven verplicht is, kan het voor werkgevers en werknemers gunstig zijn een cao af te sluiten. Een cao kan zorgen voor duidelijkheid en consistentie in arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.

Het is dan wel belangrijk dat er afspraken worden gemaakt tussen werkgever en werknemer, die schriftelijk worden vastgelegd. Deze afspraken gelden en hierbij de algemene regels van de arbeidswetgeving.

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.