WAB

Wat is WAB?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is een wet die op 1 januari 2020 is ingegaan in Nederland. Het doel hiervan is om de kloof tussen vaste en flexibele arbeidscontracten te verkleinen. 

Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden dan uitzendkrachten. Met de WAB hoopt de overheid een betere balans te creëren tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt en de positie van werknemers met flexibele arbeidscontracten te versterken. Daarnaast is het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers een vast contract aan te bieden. Een van de redenen hiervoor is dat ze een lagere WW-premie betalen voor vast personeel en een hogere premie voor flexibel personeel.  

Een greep uit de wijzigingen in de arbeidswetgeving: 

  1. Werkgevers betalen een hogere WW-premie voor flexibele werknemers dan voor werknemers met een vast contract. 
  2. Werknemers die via een payrollbedrijf werken krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. 
  3. Oproepkrachten moeten minstens vier dagen van tevoren opgeroepen worden voor werk. Als de werkgever een oproep binnen vier dagen annuleert, heeft de uitzendkracht recht op loon over de uren zoals afgesproken. Ook hebben oproepkrachten na twaalf maanden recht op een aanbod voor een vaste arbeidsomvang.

Waar staat WAB voor? 

WAB staat voor Wet Arbeidsmarkt in Balans