Geen tag description is ingesteld

Wat zijn mijn rechten als uitzendkracht?

Als uitzendkracht heb je verschillende rechten die zijn vastgelegd in de wet, cao's en individuele arbeidsovereenkomsten.

Enkele van de belangrijkste rechten zijn:
  • Recht op gelijke behandeling: Uitzendkrachten hebben recht op gelijke behandeling ten opzichte van vaste werknemers, met betrekking tot beloning, arbeidsomstandigheden en andere arbeidsvoorwaarden.
  • Recht op loon: Uitzendkrachten hebben recht op het wettelijk minimumloon of het loon dat is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. Dit omvat ook eventuele toeslagen voor overwerk, onregelmatige werktijden en andere extra's.
  • Recht op vakantiedagen en vakantiegeld: Uitzendkrachten hebben recht op vakantiedagen en vakantiegeld, zoals vastgelegd in de wet en eventueel in de cao. Het aantal vakantiedagen en de hoogte van het vakantiegeld variëren afhankelijk van de duur van het dienstverband en de cao.
  • Recht op een veilige en gezonde werkplek: Uitzendkrachten hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. De werkgever, inclusief een uitzendonderneming en de opdrachtgever, zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid en gezondheid op de werkplek.
  • Recht op doorbetaling bij ziekte: Uitzendkrachten hebben recht op loondoorbetaling bij ziekte, zoals vastgelegd in de wet en eventueel in de cao. De duur en hoogte van de loondoorbetaling variëren afhankelijk van de duur van het dienstverband en de cao.
  • Recht op bijzonder verlof: Uitzendkrachten hebben recht op bijzonder verlof voor bepaalde gebeurtenissen, zoals een huwelijk, overlijden van een familielid, of verhuizing, zoals vastgelegd in de wet en eventueel in de cao.
Het is belangrijk voor uitzendkrachten om op de hoogte te zijn van hun rechten en om deze rechten te kennen en te begrijpen. Bij vragen of twijfels over je rechten als uitzendkracht, kan je altijd contact opnemen met de uitzendonderneming waarbij je bent aangesloten of met een vakbond voor advies en ondersteuning.

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.