Geen tag description is ingesteld

Wat zijn de belangrijkste bepalingen uit de Waadi?

Enkele belangrijke bepalingen en verplichtingen die voortvloeien uit de Wet allocatie arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi) zijn onder meer:

  • Registratieplicht: uitzendondernemingen moeten zich verplicht registreren bij de Kamer van Koophandel (KvK) en een verklaring van goed gedrag (VOG) kunnen overleggen.
  • Informatieplicht: uitzendondernemingen zijn verplicht om zowel aan de uitzendkrachten als aan de opdrachtgevers duidelijke informatie te verstrekken over de arbeidsvoorwaarden, de aard van de werkzaamheden en andere relevante zaken.
  • Gelijkheid van arbeidsvoorwaarden: uitzendkrachten moeten recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst van de opdrachtgever, met inbegrip van loon, werktijden, rusttijden en vakantiedagen, als ze dezelfde functie uitoefenen onder vergelijkbare omstandigheden.
  • Aansprakelijkheid: de Waadi stelt regels vast met betrekking tot de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de intermediair voor naleving van de wet.
  • Toezicht en handhaving: de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) is belast met het toezicht op de naleving van de Waadi en kan indien nodig handhavingsmaatregelen treffen bij overtredingen.

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.