Geen tag description is ingesteld

Wat wordt er bij de NEN 4400-1 gecontroleerd

"NEN staat voor de Nederlandse Norm. In een NEN norm staat beschreven welke afspraken er zijn of aan welke specificaties of criteria een product, dienst of methode moet voldoen. Eén van de normen binnen de NEN is de 4400-01. Dit is een nationale norm, waarmee organisaties aantonen dat ze hun financiële zaken op orde hebben. Het doel van deze norm is om risico's voor opdrachtgevers en boetes van de Belastingdienst te beperken.

Elementen die binnen de NEN 4400-1 vallen en waar uitzendondernemingen op controleert worden:
• De juridische vorm van de onderneming;
• De personeelsadministratie: ID-bewijzen, buitenlandse werknemers, arbeidsovereenkomsten, personeelsmutaties etc.;
• Uren- en verlofregistratie;
• De loonadministratie;
• Aangifte administratie;
• Financiële administratie: tijdige en juiste afdracht loonheffingen en omzetbelasting;
• Uitbesteding van werk aan onderaannemers gerelateerd aan de NEN 4400-1 normen;
• Of er een procedure is voor het toepassen van cao-lonen."

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.