Geen tag description is ingesteld

Wat is het minimumloon?

Elke werknemer in Nederland van 21 jaar of ouder, heeft recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het minimale bedrag dat men moet ontvangen als men werkt. Men mag in geen geval minder verdienen dan het wettelijk minimum. Dit is vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Het minimumloon is altijd een brutobedrag, dus zonder inhoudingen van loonheffingen en premies. Twee keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, wordt het minimumloon aangepast op basis van cao-lonen.

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.