Geen tag description is ingesteld

Wat is het fasensysteem?

Anders dan bij een reguliere werkgever, vallen uitzendkrachten niet in de ketenregeling maar in de fasenregeling.

Binnen de NBBU-cao praten we over fasen 1, 2,3 en 4.

Binnen de ABU-cao praten we over fasen A, B en C.

De verschillende fasen:

Fase 1-2 (NBBU) of Fase A (ABU)

 • Duurt 52 gewerkte weken.

 • De uitzendovereenkomst kan zowel met uitzendbeding als zonder uitzendbeding zijn.

 • De 52 weken worden doorgeteld (alleen de gewerkte weken en doorbetaalde vakantieweken tellen mee), zolang er geen onderbreking is van meer dan 6 maanden tussen 2 uitzendovereenkomsten. Als er wel sprake is van een onderbreking van meer dan 6 maanden, dan begint de telling van fase 1-2 of A opnieuw.

 • De uitzendovereenkomst volgend binnen een maand op een eerdere uitzendovereenkomst bij dezelfde uitzendonderneming en dezelfde opdrachtgever, kan alleen worden aangegaan voor de minimale duur van 4 weken.

 • Gedurende fase 1-2 of A mag de loondoorbetaling uitgesloten worden.
Fase 3 (NBBU) of Fase B (ABU)
 • De uitzendkracht is werkzaam in fase 3 of B zodra de uitzendovereenkomst na voltooiing van fase 1-2 of A wordt voortgezet, of binnen een periode van 6 maanden na voltooiing van fase 1-2 of A een nieuwe uitzendovereenkomst met dezelfde uitzendonderneming wordt aangegaan.

 •  Fase 3 of B duurt maximaal 3 jaar en in deze fase kunnen maximaal 6 uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding worden overeengekomen.

 • In fase 3 of B is de uitzendkracht steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor onbepaalde tijd is overeengekomen.

 • De periode van 3 jaar en het aantal van 6 uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding worden doorgeteld zolang er geen onderbreking is van meer dan 6 maanden tussen 2 uitzendovereenkomsten. De onderbrekingstermijn telt in dat geval mee. Als er sprake is van een onderbreking van meer dan 6 maanden tussen 2 uitzendovereenkomsten, dan begint de telling van fase 1-2 of A opnieuw.
Fase 4 (NNBU) of Fase C (ABU)
 • De uitzendkracht is werkzaam in fase 4 of C zodra de uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding na voltooiing van fase 3 of B wordt voortgezet, of als binnen een periode van 6 maanden na voltooiing van fase 3 of B een nieuwe uitzendovereenkomst met dezelfde uitzendonderneming wordt aangegaan.

 • In fase 4 of C is de uitzendkracht steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor onbepaalde tijd.

 • Als de uitzendkracht na beëindiging van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor onbepaalde tijd terugkeert en er sprake is van een onderbreking van 6 maanden of minder, dan is de uitzendkracht werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst in fase 4 of C. Als er sprake is van een onderbreking van meer dan zes maanden, dan begint de telling van fase 1-2 of A opnieuw.

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.