Geen tag description is ingesteld

Wat is een kostprijs binnen de uitzendbranche

"De kostprijs binnen de uitzendbranche verwijst naar de totale kosten die een uitzendonderneming maakt om een uitzendkracht aan een opdrachtgever ter beschikking te stellen. Deze kostprijs omvat alle directe en indirecte kosten die gepaard gaan met het inzetten van een uitzendkracht, inclusief maar niet beperkt tot:

- Brutoloon van de uitzendkracht: Dit is het salaris dat de uitzendkracht verdient voor de gewerkte uren, inclusief eventuele toeslagen zoals overuren, weekendtoeslagen, etc.
- Werkgeverslasten: Dit omvat de kosten die een uitzendonderneming betaalt bovenop het brutoloon van de uitzendkracht, zoals werkgeverspremies voor sociale verzekeringen (bijv. WW, WIA), pensioenbijdragen, vakantiegeld, vakantiedagen, en andere arbeidsvoorwaarden.
- Werving- en selectiekosten: Dit zijn kosten die een uitzendonderneming maakt om geschikte kandidaten te vinden, te werven en te selecteren voor openstaande vacatures. Dit kan onder meer advertentiekosten, personeelskosten van recruiters en kosten voor assessments omvatten.
- Administratieve kosten: Kosten die verband houden met de administratieve verwerking van uitzendkrachten, zoals salarisadministratie, contractbeheer, facturatie aan opdrachtgevers, en andere operationele kosten.
- Overige kosten: Andere kosten die een uitzendonderneming maakt in verband met het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, zoals opleidingskosten, verzekeringen, veiligheidsuitrusting, enzovoort.

De kostprijs is een belangrijke factor voor uitzendondernemingen bij het bepalen van hun tarieven voor opdrachtgevers en het behouden van een gezonde winstmarge. Het is essentieel voor een uitzendonderneming om de kostprijs nauwkeurig te berekenen en te beheren om concurrentievoordeel te behouden en winstgevendheid te waarborgen."

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.