Geen tag description is ingesteld

Wat geldt er voor pensioen voor uitzendkrachten die werkzaam zijn in de bouw?

Als de uitzendkracht nieuwkomer is in de bouw dan geldt het volgende: de uitzendkracht van 21 jaar of ouder is deelnemer in de pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Als de uitzendkracht vakkracht is dan is de vakkracht verplicht deelnemer in de pensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) als hij aan één van de volgende voorwaarden voldoet:
> voorafgaand aan het uitzendwerk was hij al deelnemer in het bpfBOUW of
> hij heeft ten minste 12 maanden als vakkracht in de bouw gewerkt.

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.