Geen tag description is ingesteld

Wanneer is de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) van toepassing?

"De Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) is een Nederlandse wet die is opgesteld om misbruik van de fiscale en sociale zekerheidsregelingen te voorkomen en om te zorgen dat werknemers de juiste beloning en bescherming ontvangen. De WKA heeft betrekking op situaties waarin een onderneming gebruikmaakt van uitzendkrachten via andere partijen, zoals onderaannemers, uitleners of ondergeschikte ondernemingen.

De balangrijkste doelstellingen van de WKA zijn:
- Voorkomen van oneerlijke concurrentie: Door middel van de WKA wil de overheid voorkomen dat bedrijven arbeidskrachten inhuren via tussenpersonen (zoals onderaannemers of uitzendonderneming) om arbeidsvoorwaarden te omzeilen of om lagere lonen te betalen dan wettelijk vereist is.
- Zekerheid van betaling van belastingen en premies: De WKA verplicht opdrachtgevers om ervoor te zorgen dat de partijen waarmee zij samenwerken, zoals onderaannemers of uitzendondernemingen, hun fiscale en sociale zekerheidsverplichtingen nakomen. Als deze partijen deze verplichtingen niet nakomen, kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de niet-betaalde belastingen en premies.
- Bescherming van werknemers: De WKA beoogt de bescherming van werknemers door ervoor te zorgen dat zij de juiste beloning en bescherming ontvangen, zelfs als zij via tussenpersonen worden ingehuurd.

Kortom, de WKA legt verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden vast voor alle partijen in de arbeidsketen om ervoor te zorgen dat belastingen en premies correct worden betaald en dat werknemers de juiste arbeidsvoorwaarden ontvangen. "

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.