Geen tag description is ingesteld

Wat is kortdurend zorgverlof en wanneer heeft een uitzendkracht hier recht op?

De uitzendkracht heeft recht op kortdurend zorgverlof volgens de regels van de Wet arbeid en zorg, voor de noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van:

  • Een echtgenoot, geregistreerd partner of de persoon met wie de uitzendkracht ongehuwd samenwoont of een inwonend kind daarvan.

  • Een inwonend pleegkind of kind tot wie de uitzendkracht als ouder in een familierechtelijke betrekking staat.

  • Een pleegkind dat volgens de Basisregistratie Personen op hetzelfde adres woont als de werknemer en dat hij als pleegouder als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet verzorgt.

  • Een bloedverwant in de eerste graad of tweede graad.

  • Degene die, zonder dat er sprake is van een arbeidsrelatie, deel uitmaakt van de huishouding van de werknemer.

  • Degene met wie de werknemer anderszins een sociale relatie heeft, voor zover de te verlenen verzorging rechtstreeks voortvloeit uit die relatie en redelijkerwijs door de werknemer moet worden verleend.

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.