Privacy Statement JEX

Laatst gewijzigd: 29 juni 2022

 

Dit is het privacy statement van JEX Nederland B.V. en verschaft informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken als je met ons contact opneemt. Jouw privacy is in alles ons vertrekpunt. In dit privacy statement leggen we je duidelijk uit hoe we je gegevens verzamelen en waarvoor we die gebruiken.

JEX houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de van toepassing zijnde wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

1. Verwerking van persoonsgegeven

Informatie over het gebruik van jouw persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Jouw persoonlijke gegevens

Wij gebruiken je voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast verwerken we de gegevens die je aan ons verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie of telefonisch.

 

Het gebruik van jouw persoonsgegevens

We gebruiken je gegevens, goed beveiligd, alleen voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, wettelijke verplichting zoals onze administratieverplichting en om informatie te verstrekken over onze diensten en antwoorden te geven op je vragen. Wij gebruik je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.

Het verstrekken van persoonsgegevens is (wettelijk) niet verplicht. Indien je deze persoonsgegevens niet verstrekt, is het echter mogelijk dat wij niet in staat zijn om een overeenkomst met je aan te gaan of je gevraagde informatie te verstrekken.

 

Het delen van jouw gegevens

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens aan degenen die belast zijn met de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. Wij kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven aan anderen als dat nodig is voor de nakoming van een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met jou (gaan) hebben. Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

 

De bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is 7 jaar ingeval van administratieve verplichtingen, gedurende de looptijd van de opdrachtovereenkomst en voor het overige voor de duur dat je niet aangeeft dat wij je persoonsgegevens niet langer mogen verwerken.

 

 2. Cookies en vergelijkbare technieken

De website jex.nl maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. JEX Nederland B.V. gebruikt functionele en analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden op deze website. Ook verzameld JEX Nederland B.V. tracking cookies. Deze cookies kunnen informatie over je verzamelen en uw internetgedrag binnen (en mogelijk ook buiten) onze website volgen. Met deze informatie kunnen advertenties of content aan uw interesses en profiel worden aangepast.

 

Toestemming geven of intrekken van cookies

U kunt hier uw toestemming geven of intrekken voor het plaatsen van tracking cookies.

 

3. Jouw rechten

Jij hebt het recht ons te verzoeken om:

  • Inzage te geven in jouw persoonsgegevens,
  • Jouw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • Verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van je persoonsgegevens;
  • De verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken;
  • En/of jouw persoonsgegevens over te dragen aan jou of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen je verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen je zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van jouw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van jouw verzoek. We zullen je in dat geval informeren.

Je kan een verzoek indienen via ons contactformulier op jex.nl. Wij vragen je vriendelijk om jouw verzoek te voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs of paspoort. Wij verzoeken jou vriendelijk het BSN-nummer en pasfoto zwart te maken of gebruik te maken van de app van de Rijksoverheid.

 

4. Beveiliging

JEX Nederland B.V. doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en/of toegang. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen zoals beveiligingssoftware, procedures, alleen geautoriseerden hebben toegang etc.

 

Delen met anderen

We delen je gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de werkzaamheden of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. JEX Nederland B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Vragen en contact

Voor vragen over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht bij onze Privacy Officer via het contactformulier op onze website.

 

Eindverantwoordelijkheid

Dit privacy statement geeft informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken van onze (website) gebruikers, relaties en opdrachtgevers.

 

Contactgegevens:

JEX Nederland B.V.

Honingerdijk 70

3062NW Rotterdam

 

Ingeschreven in het Handelsregister (Kamer van Koophandel) 85002976

 

Wijzigingen

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Bij grote wijzigingen zullen wij je daarover informeren via bijvoorbeeld de website.

 

Het meest actuele privacy statement vind je altijd op deze pagina. In het privacy statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.